Bolagstyp:   Growth
Sektor:   Other

OMotion: Initial take

Publicerad 2023.10.04

OMotion är ett svenskbaserat bolag som utvecklar, tillverkar och säljer lätta eldrivna sportfordon. Den initiala tillväxtdrivaren förväntas bli fordonet OMotion 2, som är en helelektrisk trehjulig motorcykel som kombinerar körglädje med en mer hållbar livsstil. OMotion har för närvarande levererat fordonet till kunder i Sverige, Tyskland, Spanien samt Cypern. Långsiktigt ämnar bolaget expandera inom nya geografiska marknader och kundsegment.

Nuläge
Bolagets målsättning är att försäljning av OMotion 2 ska finansiera den löpande verksamheten fram till 2026. Strategin är bland annat att knyta till sig fler återförsäljare för att nå ut bredare på marknaden, vilket ska leda till målsättningen om att vara etablerade i Sverige, Tyskland och Spanien. Vidare kommer bolaget satsa på uppförsäljning via fler tillval.

Produktutveckling
Därefter är målsättningen att anskaffa ytterligare externt kapital för att finansiera produktsatsningar som ska leda till att OMotion expanderar inom nya kundsegment. Exempelvis finns planer på att utveckla en takversion av OMotion 2. På detta sätt förlängs användningssäsongen genom att känsligheten för väderförhållanden reduceras, vilket skulle göra fordonet till en blandning av ett nöjes- och nyttofordon. Vi ser positivt på bolagets planer för produktutveckling, eftersom detta på sikt kommer stärka produktportföljen, öka OMotions adresserbara marknad och reducera produktberoendet av OMotion 2.

Expansion till nya geografiska marknader
Den stora tillväxtpotentialen på lång sikt är också expansion inom ytterligare geografiska marknader. OMotions ambition är att fortsätta den geografiska expansionen till fler europeiska länder samt USA.

Erbjudandet i korthet
OMotion söker totalt 5,0 MSEK till en pre-money-värdering om 24,5 MSEK. Minsta investerade kapital uppgår till 3950 SEK. Enligt bolaget ska emissionslikviden primärt användas till: 60 procent sälj och marknadsföring, 30 procent produktion och 10 procent utveckling.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.