Bolagstyp:   ESG Growth
Sektor:   Other

Initial take: Absolicon

Publicerad 2023.01.13

Absolicon Solar Collector AB är ett svenskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer robotiserade produktionslinor för koncentrerade solfångare samt nyckelfärdiga solvärmeinstallationer till industrier, fjärrvärmenät och fastigheter med stort energibehov. Utöver produktionslinor säljer Absolicon även materialet för själva tillverkningen av solfångarna. Dessutom erhåller bolaget licensintäkter för varje tillverkad solfångare, vilket kan generera återkommande intäkter/intäkter till höga bruttomarginaler.

Vår uppfattning är att Absolicon har en unik position på en växande marknad som drivs av globala trender. Vidare karaktäriseras marknaden av höga inträdesbarriärer, vilket försvårar för nya aktörer att träda in på marknaden. Bolagets patenterade teknologi är exempelvis baserad på 20 års forskning.

Absolicon har som uttalat mål att vara en del av förändringen till en hållbar energiförsörjning. Det finansiella omsättningsmålet är att nå en omsättning om 100 MSEK senast 2023, vilket vi ser kan vara nåbart. Nyligen såldes två produktionslinor. Den första gick till en partner i Egypten och den andra till en partner i Kanada med ett initialt värde om cirka 41 MSEK respektive 44 MSEK. I vårt huvudscenario ser vi en uppsida i aktien.

Erik
Analytiker

Erik Lundberg

Mina dagar ägnas åt börsen, analysera bolag och familjen. Det blir också en del träning och att hänga med vänner och bekanta. Utöver det så gillar jag smart belysning, live casino och en iskall weissbier.