Bolagstyp:   Growth
Sektor:   E-handel

Initial take: Adtraction Group

Publicerad 2023.05.10

Vi inleder bevakning av Adtraction Group, som är ett snabbväxande svenskt bolag verksamt inom partnermarknadsföring, även kallat affiliatemarknadsföring. Bolaget tillhandahåller en plattform för annonsörer att marknadsföra sina produkter och tjänster genom samarbeten med olika partner. Adtraction är marknadsledare i Norden, och har expanderat till flera nya geografiska marknader i Europa.

Förvärv av största konkurrenten Adservice
Den 18:e januari 2023 förvärvade Adtraction det danska bolaget Adservice, som tidigare var Adtractions största konkurrent på den nordiska marknaden. Förvärvet stärker bolagets marknadsposition avsevärt samtidigt som det kan leda till synergieffekter.

Marginalexpansion 
Adtractions lönsamhet har historiskt tyngts av expansion på nya geografiska marknader. Framöver kommer bolaget slå av på expansionstakten och i stället fokusera på att uppnå högre lönsamhet på befintliga marknader. Detta i kombination med att Adservice har en högre rörelsemarginal gör att vi tror på en marginalexpansion för bolaget framöver.

Starka kassaflöden bäddar för framtida förvärv
Adtraction har historisk levererat en hög omsättningstillväxt under lönsamhet. I tillägg har bolaget starka fria kassaflöden vilket historiskt lett till kassauppbyggnad. Vi ser att framtida kassaflöden kan användas för att konsolidera marknaden genom förvärv på befintliga och nya marknader.

Attraktiv uppsida
I vårt huvudscenario ser vi en potentiell uppsida i aktien på 88,6 % för 2025E, vilket motsvarar en CAGR om 23,6 %. Applicerar vi en säkerhetsmarginal på 30 % ser vi en uppsida på 32,0 % med en CAGR om 9,7 %.