Bolagstyp:   Growth Other
Sektor:   Medtech

Initial take: ChemoTech

Publicerad 2022.07.26

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund, som utvecklat ett nytt behandlingsalternativ för människor och djur med cancer. Behandlingsformen är en patenterad teknologiplattform för tumörspecifik elektroporation. Detta innebär att man behandlar ytliga tumörer med elektriska pulser tillsammans med små doser cytostatika vilket förstärker effekten.
Initialt i kommersialiseringsfasen är bolaget inriktat på utvecklingsländer med stora medicinska behov där patienter av olika skäl inte kan behandlas med konventionella behandlingsmetoder, eller där alternativa behandlingsmetoder är väldigt dyra.