Bolagstyp:   Other
Sektor:   Biotech

Initial take: Cline Scientific

Publicerad 2022.04.21

Cline Scientific har genom egenutvecklad och patenterad teknologi just nu två pågående forskningsprojekt, StemCART och CellRACE. StemCART innefattar forskning inom cellterapi mot artros och CellRACE är ett forskningsprojekt inom diagnostik för bröstcancer. Båda projekten har som huvudfokus att via framsteg inom forskningen bli tillräckligt attraktiva för att väcka intresse från större forskningsbolag. Cline är därför att betrakta som ett projektförsäljningsbolag eller R&D-bolag. Målsättningen är alltså inte att ta projekten till kommersiella faser på egen hand. För båda projekten finns flera kortsiktiga triggers vilket vi antar kommer väcka mer intresse från potentiella köpare, vilket också bör kunna göra avtryck på aktiekursen i positiv bemärkelse.

Peter bild
Analytiker

Peter Westberg

Förutom att försöka förstå och bemästra börsen spenderar jag mycket tid åt träning och sport och att umgås med vänner – helst bådadera samtidigt – oftast någon racketsport eller golf. Andra stora intressen är musik och resor.