Analys
Mer om EPTI
Bolagstyp:   Growth Serieförvärvare
Sektor:   E-handel Fintech Gaming SaaS

Initial take: EPTI

Publicerad 2021.12.29

Bolaget Invajo har under december 2021 genomfört ett omvänt förvärv av samtliga aktier i EPTI. Förvärvet innebar en namnändring från Invajo till EPTI och att den tidigare onoterade verksamheten nu är marknadsnoterad på Nasdaq First North. Invajos verksamhet drivs vidare och är ett helägt dotterbolag i den nya koncernen.

Invajo har tidigare samarbetat med EPTI och på nära håll sett deras snabba tillväxttakt och goda track-record. Vid analys av EPTI framkommer potentialen i koncernen och den möjlighet som det omvända förvärvet skapat. På börsen kommer det bli enklare för EPTI att attrahera nya investerare, genomföra kapitalanskaffningar samt behålla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens.

Sedan aktieöverlåtelseavtalet offentliggjordes har insiderköpen varit många. Totalt har åtta styrelseledamöter och ledande befattningshavare förvärvat aktier till ett sammanlagt värde om cirka 6,2 MSEK. Insiderköpens antal och storlek sänder ett positivt signalvärde att de har en stor tro på EPTI.

Läs den fullständiga analysen här
Pontus bild
Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.