Bolagstyp:   ESG Other
Sektor:   Other

Initial take: Gullberg & Jansson

Publicerad 2023.02.03

Gullberg & Jansson (”Gullberg” eller ”Bolaget”) producerar, marknadsför och distribuerar miljövänliga produkter för användning både i hemmet och professionellt.

Verksamheten är indelad i affärsområdena Hem och Utemiljö och Professionell Grönyta. Inom dessa affärsområden ryms flertalet produktsegment, som exempelvis Pool, Hem & Trädgård samt Grönytemaskiner och Parkredskap.

Verksamheten bedrivs genom flera dotterbolag som både är hel- och delägda. Bolaget är främst verksamt i Sverige, men har även betydande verksamhet i Norge och Danmark. Bolagets kunder är främst privatpersoner, men även företag, kommuner och övriga organisationer finns i kundlistan.

Gullberg & Jansson är lönsamt och har uppvisat hög omsättning- och vinsttillväxt de senaste åren. Vidare har bolaget en stark balansräkning som kan användas till exempelvis förvärv.

Bolaget arbetar med att diversifiera sina intäktskällor för att minska beroendet av de konjunkturkänsliga intäkterna från poolsegmentet.

På kort sikt är vår bedömning att bolaget står inför utmaningar, främst kopplat till en svagare konsument och tuffa jämförelsetal efter pandemin. Vi anser dock att utsikterna för bolaget ser bra ut långsiktigt, och vi ser en uppsida i aktien i vårt huvudscenario på 2025E.

Jakob ny
Analytiker

Jakob Fritz

Jag är en börsnörd som arbetat med olika analytikerroller inom bank och finans. Utöver börsen spenderar jag tiden med min flickvän, vår hund och mina vänner. Om tiden räcker till gillar jag även att åka skateboard och resa jorden runt.