Bolagstyp:   Serieförvärvare Other
Sektor:   Software Other

Initial take: Infracom

Publicerad 2023.01.17

Infracom är en komplett leverantör av digitala telefoni-, IT-, och nätverkstjänster. Bolaget levererar endast till andra företag samt organisationer och försäljningen är således renodlat B2B.

Infracoms kunder är främst små till medelstora bolag, men det har också större kunder och organisationer. Tillväxtdrivare framöver är att knyta till sig större kunder och expandera på den nordeuropeiska marknaden. Kundernas avtal med Infracom är ofta långa, vanligtvis 36 månader. Detta leder till att majoriteten av intäkterna är återkommande och bidrar till stabila kassaflöden.

Målsättningen är att växa omsättningen 15–20 % årligen, vilket bolaget också gjort historiskt. Vidare ska lönsamhet prioriteras framför högre tillväxt och målet är en EBIT-marginal om 15–20%. Infracom har en uttalad förvärvsstrategi, där bolag förvärvas och integreras i den befintliga verksamheten. Majoriteten av tillväxten numera kommer från förvärv, då den organiska tillväxten har varit låg de senaste åren.

Vi bedömer Infracom som ett stabilt och välskött kvalitetsbolag med god historisk tillväxt och lönsamhet. Vi gillar det höga insiderägandet i kombination med de återkommande intäkterna från de konjunkturokänsliga produkterna och tjänsterna. Vi ser en uppsida i aktien på cirka 60 % utifrån vårt huvudscenario på 2025E, vilket ger en CAGR om cirka 17 %.
 

Erik
Analytiker

Erik Lundberg

Mina dagar ägnas åt börsen, analysera bolag och familjen. Det blir också en del träning och att hänga med vänner och bekanta. Utöver det så gillar jag smart belysning, live casino och en iskall weissbier.