Bolagstyp:   Growth
Sektor:   Investmentbolag

Initial take: Katalysen Ventures

Publicerad 2022.06.27

Katalysen Ventures är en venture developer med kontor i Sverige, Schweiz och USA. Bolaget genomförde sina första investeringar under 2016–2017 och har idag en diversifierad portfölj av onoterade teknikföretag i tidig utvecklingsfas, främst i Sverige och inom fintech. Genom intern kunskap och erfarenhet från bolagsbyggande samt kapital reducerar Katalysen riskerna och ökar tillväxtmöjligheterna i företagen det investerar i. I utbyte mot det arbete som utförs erhåller Katalysen teckningsoptioner på företagens aktier, som får en kraftig hävstång om de inneboende värdena på företagen ökar. Dessa investeringar benämns expertis.

Det finns flera anledningar till att det är intressant att vara exponerad mot företag i tidig utvecklingsfas. Företag med mindre volymer har i regel enklare att växa procentuellt och investeringar kan bli väldigt lönsamma om företagen lyckas gå in i kraftig tillväxtfas. Som privatinvesterare är det dock svårt att investera i onoterade företag av flera anledningar. 

En investering i Katalysen ger exponering mot ett spännande segment som är svårt för en privatinvesterare att exponera portföljen mot. Vidare skiljer sig Katalysen från noterade riskkapitalbolag genom en affärsmodell som är aktivt risksänkande i högre utsträckning samtidigt som den har potential att generera högre avkastning. Trots bolagets huvudsakliga risk kopplad till en affärsmodell som bygger på negativt kassaflöde, så bedömer vi att Katalysen är en attraktiv investeringsmöjlighet till god risk/reward.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.