Bolagstyp:   Growth Nätverkseffekter
Sektor:   SaaS Social Media

Initial take: Kiliaro

Publicerad 2022.03.10

Kiliaro är ett svenskt SaaS-bolag som grundades 2015. Bolaget utvecklar och distribuerar en privat bildgalleriplattform vars funktioner är lagring, organisering och delning av foton och videos. Delningsfunktionen är annorlunda mot de alternativ som finns på marknaden på flera sätt. Användarna äger innehållet och funktioner som likes och att kunna följa folk existerar inte. Istället kan användare på Kiliaro endast dela innehåll med sina kontakter i telefonboken – vilket bland annat mynnar ut i en mer hållbar form av social media som ämnar begränsa de psykiska påtryckningarna som tillkommer på andra plattformar såsom Facebook och Instagram.

Utöver detta har Kiliaro utformat ett smart sätt att dela innehåll på, vilket medför att användare kan dela innehåll i originalkvalitet till alla kontakter i sin telefonbok. För detta ändamål används annars oftast AirDrop som har som krav att två enheter måste vara uppkopplade till Bluetooth och samma Wi-Fi samt samma operativsystem (iOS).

Tjänsten är lanserad i åtta länder och bolagets ambition är att fortsätta expandera geografiskt. Bolagets primära fokus just nu är att växa antalet användare, som på sikt kommer leda till mer återkommande intäkter. En stark KPI som bolaget kan stoltsera med är att de endast har 0,2% churn, vilket såklart vittnar om hög kundnöjdhet.