Bolagstyp:   Growth
Sektor:   Medtech

Initial take: Monivent

Publicerad 2022.05.03

När ett barn föds väntar alla på det befriande första skriket. Men vad många inte vet är att så mycket som cirka 3–6 % av alla nyfödda barn inte börjar andas av sig själva. Sjukvårdpersonalen måste då omgående syresätta barnet med hjälp av utrustning som genererar luftflöde. Luftflödet justeras manuellt och processen kräver både fingertoppkänsla samt erfarenhet. För mycket luft kan ge bestående skador på barnets lungor och hjärna, medan för lite förlänger traumat och kan orsaka hjärnskador. Det är ett väldokumenterat problem att sjukvårdspersonalen inte vet hur mycket luft som pumpas ner i barnet.

Monivent har utvecklat en lösning som ger sjukvårdspersonalen önskvärda förutsättningar att få i gång andningen utan komplikationer. Bolaget är ensamma i världen om att kunna erbjuda ett kliniskt system som kontinuerligt ger feedback på om luftvolymerna till barnet är rätt, vilket möjliggör en effektiv och skonsam behandling.

Vården har ett stort behov av att på ett säkrare sätt kunna bedöma luftflödet till barnet och vi tror att Monivent kommer vara med och driva omställningen i världens förlossningsalar. Den medicinska valideringen är stark och bolaget har nu även fått strukturen på plats för den kommande marknadsbearbetningen. Vi ser positivt på att försäljningen kommer ta fart under 2022 och att det kan få stort genomslag på aktien. Vi anser att aktiemarknaden inte har prisat in att försäljningen har potential att accelerera.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.