Bolagstyp:   Growth
Sektor:   Medtech

Initial take: Photocure

Publicerad 2021.12.24

Photocure förbättrar diagnostik och uppföljning av urinblåsecancer och bolaget utmanar den traditionella behandlingsmetoden. Studier visar på att deras metod upptäcker fler cancerfall och i ett tidigare skede. Ju tidigare cancern upptäcks, desto högre är överlevnadsgraden samtidigt som vårdkostnaderna minskas. 

Cancer i urinblåsan är en av de vanligaste cancerformerna i världen. Varje år stiger antalet som diagnosticeras och dör i sjukdomen. Det är den dyraste cancerformen att behandla per patient under en livstid, eftersom risken för återfall är stor. 

Med ett tydligt uppdrag att leverera diagnostiklösningar till patienter med urinblåsecancer har bolaget positionerat sig som den innovativa ledaren inom ett stort och underbehandlat område. Många undersökningar och installationer av ny utrustning har skjutits upp till följd av pandemin. Det bör därför finnas ett stort uppdämt behov som kan visa sig i bolagets tillväxt framöver. De goda tillväxtutsikterna har ännu inte prisats in av marknaden.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.