Gästanalys
Mer om Physitrack
Bolagstyp:   Growth Other
Sektor:   SaaS

Initial take: Physitrack

Publicerad 2023.01.25

Physitrack är ett marknadsledande bolag inom en bransch som förväntas öka med cirka 15% per år under de kommande åren. Kärnverksamheten är lönsam med en justerad EBITDA-marginal om 48 % och består i stort sett enbart av återkommande intäkter. Bolaget har som mål att växa organiskt med 30 % per år samt att ha en EBITDA-marginal om 40–45 % inom 2–3 år. Både tillväxt- och marginalmålet kommer vara högst beroende av utfallet av bolagets senaste satsning mot den virtuella marknaden, vilket är det affärsområde som växer snabbast men har en justerad EBITDA-marginal om endast 3%. Bolaget har kommunicerat att en substantiell marginalförbättring förväntas år 2024.