Analys
Mer om Plejd
Bolagstyp:   Growth Marknadsledare
Sektor:   Other

Initial take: Plejd

Publicerad 2022.12.16

Plejd är en nordisk leverantör av smart belysning, som utvecklar och producerar såväl hårdvara som mjukvara för belysningsstyrning. Produkterna utgörs av så kallade ”puckar” och installeras av elektriker för att primärt styra belysning. Marknaden som Plejd verkar på drivs av starka trender och den förutspås ha en hög underliggande tillväxt. Idag är över 700 000 hem och verksamheter utrustade med Plejd, med totalt över tre miljoner puckar installerade. De primära marknaderna som bolaget verkar på är främst Sverige och Norge, men expansion inom nya geografiska marknader sker kontinuerligt.

Plejd har haft en genomsnittlig omsättningstillväxt på 82 % per år sedan 2017 och bolaget har en stark position på den svenska marknaden. Plejd har planer på expansion ut till fler länder i Europa och det första landet som bolaget satsade på utöver Sverige var Norge, där tillväxttakten har varit hög. Norge stod för 4 % av den totala omsättningen under 2020 och för 27% i Q3’22.

Vidare kommer Plejd också lansera nya produktkategorier med andra produkter än puckar för belysningsstyrning. På fem års sikt ser vi att produktkategorierna kommer driva tillväxt på de befintliga marknaderna. På längre sikt ser vi att tillväxten kommer drivas av expansion inom nya geografiska marknader.

I vårt huvudscenario räknar vi med fortsatt stark organisk tillväxt drivet av nya produktkategorier samt nya marknader. Uppnås estimerat resultat för 2025 ser vi en betydande uppsida i aktien. Vår positiva bild om Plejds framtidsutsikter stärks ytterligare av det höga insiderägandet i bolaget.

Erik
Analytiker

Erik Lundberg

Mina dagar ägnas åt börsen, analysera bolag och familjen. Det blir också en del träning och att hänga med vänner och bekanta. Utöver det så gillar jag smart belysning, live casino och en iskall weissbier.