Bolagstyp:   Other
Sektor:   E-handel

Initial take: Purefun Group

Publicerad 2024.02.09

Purefun är en svensk e-handelgrupp med flertalet varumärken och Norden som huvudmarknad. Via varumärken som Vuxen och BlushMe/WooMe är bolaget en ledande aktör i Norden inom området sexuellt välbefinnande och hälsa. Utöver detta har bolaget också betydande närvaro inom hundproduktsegmentet samt fest- och presentmarknaden.

Förvärv
Bolaget har en uttalad förvärvsstrategi och utvärderar löpande nya förvärv som är en viktig del i tillväxtstrategin. Purefun har gjort totalt fem förvärv som noterat bolag, där BlushMe/WooMe var det mest betydande sett till storlek. I och med förvärvet stärkte Purefun sin position på marknaden för sexuellt välbefinnande och hälsa i Norden.

Marknad
E-handeln har haft ett tufft år under 2023, vilket bland annat beror på en svagare konsument till följd av det makroekonomiska klimatet. Purefun har dock stått emot bra och har kunnat uppvisa ökande omsättning och lönsamhet. Vår bedömning är att Purefun har en stark ställning inom marknaden för sexuellt välbefinnande och hälsa i Norden.

Tillväxt och lönsamhet
Vår bedömning är att Purefun kan fortsätta växa organiskt och stärka sin lönsamhet framgent. Tillväxtdrivare är bland annat förbättrad konjunktur, geografisk expansion och nya varumärken. Lönsamheten kan stärkas via ökade inköp från Asien, fokus på egna varumärken, skalfördelar och kostnadsbesparingar. Utöver dessa samt förvärv ser vi investeringar i onoterade e-handelsbolag som en intressant option framåt.

Outlook
Vi har valt att värdera Purefun på 12x EBITDA för 2025/26E. Infrias våra estimat finns en betydande uppsida i aktien. Vi har inte räknat med några förvärv i våra estimat framåt och kommer uppdatera estimaten om förvärv sker.

Erik
Analytiker

Erik Lundberg

Mina dagar ägnas åt börsen, analysera bolag och familjen. Det blir också en del träning och att hänga med vänner och bekanta. Utöver det så gillar jag smart belysning, live casino och en iskall weissbier.