Kalqyl Play

Stayble
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.09.18

Stayble Therapeutics: VD-intervju med Andreas Gerward angående fas 2b-studien inom degenerativa disksjukdomar

Vi har intervjuat Stayble Therapeutics VD Andreas Gerward i samband med den sista patientens sista besök i den kliniska fas 2b-studien inom degenerativa disksjukdomar. Vi pratar bland annat om processen framåt och vad marknaden kan förvänta sig från bolaget fram till att studieresultatet offentliggörs i Q4.

Video_Vibro
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.09.12

VibroSense: VD-intervju med Hans Wallin angående Q4'22/23

Vi diskuterar det fjärde kvartalet i Vibrosense brutna räkenskapsår 2022/23. Bland annat lyfts de finansiella målen, Försäkringsmottagningen Sophiahemmet och Tyskland. Vidare berättar Wallin om reimbursement-koder samt ger en uppdateringen om Kina.

EQL
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.09.11

EQL Pharma: VD-intervju med Axel Schörling angående Q1'23/24

Vi har intervjuat EQL Pharmas VD Axel Schörling i samband med bolagets Q1-rapport. Vi pratar bland annat försäljning, lönsamhet, kassaflöde och pipeline.

Stayble
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.09.11

Stayble Therapeutics: VD-intervju med Andreas Gerward angående Q2'23

Vi har intervjuat Stayble Therapeutics VD Andreas Gerward avseende Q2'23. Vi pratar bland annat om pågående kliniska studier och partnerskap. 

Tendo
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.09.11

Tendo: VD-intervju med Sofie Woge angående Q2'23

Vi har intervjuat Tendos VD Sofie Woge angående Q2'23 och den fortsatta kommersialiseringen. 

Video_Absolicon
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.09.05

Absolicon: Intervju med VD Joakim Byström angående Q2'23

Vi har intervjuat Absolicons VD Joakim Byström avseende det andra kvartalet 2023. Vi diskuterar bland annat fördröjningen för inbetalningarna för sålda produktionslinor, finansiella mål, kassaflödet, omorganisation och befintlig kassa. Vidare ger Joakim en uppdatering kring solvärmemarknaden och Absolicons pilotprojekt.

Video_Infracom
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.09.05

Infracom: VD-intervju med Bo Kjellberg angående Q2'23

Vi diskuterar i intervjun Infracoms andra kvartal 2023, som var det första kvartalet med Connect i räkenskaperna. Vi diskuterar Connect och bland annat integrationsarbetet, synergier samt de nya affärsområdena. Vi pratar också om nya produkterbjudanden, Infracoms organiska tillväxtstrategi och så klart om framtida förvärv.

Video_EatGood
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.09.01

Eatgood: Intervju med VD Henrik Önnemark angående Q2’23

Vi diskuterar i intervjun bland annat huvudlanseringen i Kanada tillsammans med distributionspartnern TFI och ramordern. Vi tar även upp försäljningen till UK och Tyskland samt de intressanta marknadssegmenten detta medför. Vidare pratar vi också bland annat om certifieringar och saudiarabiska marknaden.
 

Gullberg bild
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.08.30

Gullberg & Jansson: VD-intervju med Peter Bäck avseende Q2'23

Adtraction Intervju
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.08.22

Adtraction: VD-intervju med Simon Gustafson avseende Q2'23

Video_Angler
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.08.18

Angler Gaming: VD-intervju med Thomas Kalita angående Q2'23

Vi har intervjuat VD Thomas Kalita angående Angler Gamings Q2'23-rapport. Vi diskuterar bland annat vad som gör bruttomarginalen slagig, B2B-samarbeten, förnyelsen av den svenska licensen för PremierGaming.

EQL video
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.08.10

EQL Pharma: VD-intervju med Axel Schörling angående de senaste utlicensieringsavtalen

Tendo video
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.08.10

Tendo: VD-intervju med Sofie Woge angående Q1'23

Stayble video
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.08.10

Stayble Therapeutics: VD-intervju med Andreas Gerward angående Q1'23

Video_Plejd
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.07.14

Plejd: VD-Intervju med Babak Esfahani angående Q2’23

Analytiker Erik Lundberg intervjuar Plejds VD Babak Esfahani angående det andra kvartalet 2023.

Adtraction Intervju
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.06.15

VD-intervju med Simon Gustafson avseende Adtraction Plus och integrationen av Adservice

Video_EatGood
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.06.08

Eatgood: Intervju med VD Henrik Önnemark angående Q1’23

Intervju med VD Henrik Önnermark angående Q1'23. Vi pratar om EatGoods finansiella ställning, samarbetet med TFI och ramordern på 38,5 MSEK, övriga marknader, certifieringar och mycket mer.

Video_GJAB
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.05.25

Gullberg & Jansson: VD-intervju med Peter Bäck avseende Q1'23

VD-intervju med Peter Bäck avseende Gullberg & Jansson Q1'23.

EQL video
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.05.25

EQL Pharma: VD-intervju med Axel Schörling angående Q4 2022/23

Video_Plejd
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.05.25

Plejd: VD-intervju med Babak Esfahani angående ny produktkategori

Intervju med Babak Esfahani, VD på Plejd, angående den nyligen lanserade produktkategorin.

IMINT intervju hemsida
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.05.22

IMINT: Interview with CEO Andreas Lifvendahl on Q1'23

Video_Infracom
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.05.12

Infracom: VD-intervju med Bo Kjellberg angående Q1'23

Video_Vibro
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.05.05

VibroSense: VD-intervju med Hans Wallin angående Q3'22/23

Analytiker Erik Lundberg intervjuar VibroSenses VD Hans Wallin angående bolagets tredje kvartal i det brutna räkenskapsåret 2022/23.

Video_plejd
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.04.21

Plejd: VD-intervju med Babak Esfahani angående Q1'23

Video_Absolicon
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Absolicon: Intervju med VD Joakim Byström angående nyemission

Analytiker Erik Lundberg intervjuar Absolicons VD Joakim Byström angående nyemission och framtiden.

Video_Amhult2-Emelie
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Amhult 2: VD-intervju med Emilie Loft angående Q4'22

Analytiker Pontus Fredriksson intervjuar Emilie Loft, VD på Amhult 2, angående bolagets fjärde kvartal 2022.

Video_Stayble
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Stayble Therapeutics: VD-intervju med Andreas Gerward angående företrädesemission

Analytiker Pontus Fredriksson intervjuar Stayble Therapeutics VD Andreas Gerward angånde bolagets företrädesemission.

Video_imint
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

IMINT: Interview with CEO Andreas Lifvendahl on Q4'22

Analyst Jakob Fritz interviewing IMINT's CEO Andreas Lifvendahl on Q4'22.

Video_Vibro
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

VibroSense: VD-intervju med Hans Wallin

Analytiker Erik Lundberg intervjuar VibroSenses VD Hans Wallin om bolagets nyemission, framtiden och deras finansiella mål.

Video_Infracom
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Infracom: VD-intervju med Bo Kjellberg kring förvärven av Connect och Datatal

Analytiker Erik Lundberg intervjuar Infracoms VD BO Kjellberg om de transformativa förvärven av Connect och Datatal. Vi diskuterar synergier, lönsamhetspåverkan och framtiden.

Video_Katalysen
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Katalysen Ventures: VD-intervju med Peter Almberg angående Q4'22

Analytiker Pontus Fredriksson intervjuar Katalysen Ventures VD Peter Almberg angående bolagets fjärde kvartal 2022.

Video_Tendo
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Tendo: VD-intervju med Sofie Woge angående Q4'22

Analytiker och Pontus Fredriksson intervjuar Tendos VD Sofie Woge angående bolagets fjärde kvartal 2022.

Video_Infracom
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Infracom: VD-intervju med Bo Kjellberg angående Q4'22

Analytiker Erik Lundberg intervjuar Infracoms VD Bo Kjellberg angående bolagets fjärde kvartal 2022. 

Video_GJAB
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Gullberg & Jansson: VD-intervju med Peter Bäck angående Q4'22

Analytiker Jakob Fritz intervjuar Gullberg & Janssons VD Peter Bäck angående bolagets fjärde kvartal 2022.

Video_Absolicon
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Absolicon: VD-intervju med Joakim Byström angående Q4'22

Analytiker Erik Lundberg intervjuar Absolicons VD Joakim Byström angående bolagets fjärde kvartal 2022.

Video_Angler
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Angler Gaming: VD-intervju med Thomas Kalita angående Q4'22

Analytiker Erik Lundberg intervjuar Angler Gamings VD Thomas Kalita angående bolagets fjärde kvartal 2022.

Video_EQL
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

EQL Pharma: VD-intervju med Axel Schörling angående Q3 2022/23

Analytiker Pontus Fredriksson intervjuar EQL Pharmas VD Axel Schörling angående bolagets tredje kvartal i deras brutna räkenskapsår 2022/2023.

Video_EatGood
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Eatgood: VD-intervju med Henrik Önnermark angående Q4'22

Analytiker Erik Lundberg intervjuar Eatgoods VD Henrik Önnermark angående bolagets fjärde kvartal 2022.

Video_plejd
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Plejd: VD- intervju med Babak Esfahani angående Q4'22

Analytiker Erik Lundberg intervjuar Plejds VD Babak Esfahani angående bolagets fjärde kvartal 2022.

Video_audientes
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Audientes: Interview with CEO Steen Thygesen on Q3 2022 and rights issue

Analyst Jakob Fritz interviewing Audientes CEO Steen Thygesen on Q3'22 and the rights issue.

Video_Absolicon
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Absolicon: PM-kommentar angående försäljning av produktionslina

Analytiker Erik Lundberg intervjuar Absolicons VD Joakim Byström angående försäljning av produktionslina.

Video_bodyflight
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Bodyflight: Intervju med VD Micha Velasco angående Q3'22

Analytiker Pontus Fredriksson intervjuar Bodyflights VD Micha Velasco angående bolagets tredje kvartal 2022.

Video_Stayble
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Stayble Therapeutics: Intervju med VD Andreas Gerward angående Q3'22

Analytiker Pontus Fredriksson intervjuar Andreas Gerward angående bolaget tredje kvartal 2022.

Video_imint
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

IMINT: Interview with CEO Andreas Lifvendahl on Q3’22

Analyst Peter Westberg interviewing IMINT's CEO Andreas Lifvendahl on the company's Q3'22.

Video_Katalysen
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Katalysen Ventures: Intervju med VD Peter Almberg angående Q3'22

Analytiker Pontus Fredriksson intervjuar Katalysen Ventures VD Peter Almberg angående bolagets tredje kvartal 2022.

Video_Absolicon
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Absolicon: Intervju med VD Joakim Byström angående Q3'22

Analytiker Erik Lundberg intervjuar Absolicons VD Joakim Byström angående bolagets tredje kvartal 2022.

Video_EQL
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

EQL Pharma: Intervju med VD Axel Schörling angående Q2 2022/23

Analytiker Pontus Fredriksson intervjuar EQL Pharmas VD Axel Schörling angående bolagets andra kvartal i deras brutna räkenskapsår 2022/2023.

Video_Infracom
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Infracom: Intervju med VD Bo Kjellberg angående Q3'22

Analytiker Peter Westberg intervjuar Infracoms VD Bo Kjellberg angående bolagets tredje kvartal 2022.

Video_Angler
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Angler Gaming: Intervju med VD Thomas Kalita angående Q3'22

Analytiker Erik Lundberg intervjuar Angler Gamings VD Thomas Kalita angående bolagets tredje kvartal 2022.

Video_Tendo
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Tendo: Intervju med VD Sofie Woge angående Q3'22

Analytiker Pontus Fredriksson intervjuar Tendos VD Sofie Woge angående bolagets tredje kvartal 2022.

Video_GJAB
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Gullberg & Jansson: Intervju med VD Peter Bäck angående Q3'22

Analytiker Peter Westberg intervjuar Peter Bäck, VD på Gullberg & Jansson, angående bolagets tredje kvartal 2022.

Video_Amhult2-Emelie
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Amhult 2: Intervju med VD Emelie Loft angående Q3’22

Analytiker Pontus Fredriksson intervjuar Emelie Loft, VD på Amhult 2, angående bolagets tredje kvartal 2022.

Video_Eurocon
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Eurocon: Intervju med VD Peter Johansson angående Q3’22

Analytiker Peter Westberg intervjuar Eurocons VD Peter Johansson angående bolagets tredje kvartal.

Video_plejd
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Plejd: VD-Intervju med Babak Esfahani angående Q3’22

Analytiker Erik Lundberg intervjuar Plejds VD Babak Esfahani angående bolagets tredje kvartal.

Video_Amhult2-Emelie
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Amhult 2: Intervju med VD Emelie Loft angående Q2’22

Analytiker Pontus Fredriksson intervjuar Emelie Loft, VD på Amhult 2, angående andra kvartalet 2022.

Video_bodyflight
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Bodyflight: Intervju med VD Micha Velasco angående Q2’22

Analytiker Pontus Fredriksson intervjuar Bodyflights VD Micha Velasco angående det andra kvartalet 2022.

Video_Tendo
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Tendo: Intervju med VD Sofie Woge angående Q2’22

Analytiker Pontus Fredriksson intervjuar Tendos VD Sofie Woge om det andra kvartalet 2022.

Video_imint
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

IMINT: Interview with CEO Andreas Lifvendahl on Q2’22

Analyst Peter Westberg interviewing IMINT's CEO Andreas Lifvedahl.

Video_Katalysen
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Katalysen Ventures: Intervju med VD Peter Almberg angående Q2’22

Analytiker Pontus Fredriksson intervjuar Peter Almberg angående Q2'22. Peter är VD för Katalysen Ventures.

Video_bodyflight
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Bodyflight: Intervju med VD Micha Velasco angående Q1’22

Analytiker Pontus Fredriksson intervjuar Bodyflights VD Micha Velasco angående det första kvartalet 2022.

Video_imint
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

IMINT: Interview with CEO Andreas Lifvendahl on Q1’22

Analyst Peter Westberg interviewing IMINT's CEO Andreas Lifvendahl on Q1'22.

Video_Amhult2-Emelie
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Amhult 2: Intervju med VD Emelie Loft angående Q1’22

Video_Prevas
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Prevas: Intervju med VD Johan Strid angående Q1’22

Video_bodyflight
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Bodyflight: Intervju med VD Micha Velasco angående Q4’21

Video_Amhult2-Maria
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Amhult 2: Intervju med VD Maria Nord Loft angående Q4’21

Video_EatGood
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Eatgood: Intervju med VD Henrik Önnemark angående Q4’21