Kalqyl Play

Chordate
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2024.05.29

Chordate Medical: VD-intervju med Anders Weilandt angående Q1'24

Vi har intervjuat Chordate Medicals VD Anders Weilandt i samband med Q1'24. Vi pratar bland annat försäljning, det fortsatta arbetet med att bygga proof of concept i fokusmarknader och fortgåendet med studierna PM009 och PM010.

Stayble
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2024.05.29

Stayble Therapeutics: VD-intervju med Andreas Gerward angående Q1'24

Vi har intervjuat Stayble Therapeutics VD Andreas Gerward i samband med Q1'24. Vi pratar bland annat om fullrekryteringen i diskbråcksstudien, läkemedelskandidatens fortsatt gynsamma säkerhetsprofil och förberedelserna inför studieresultatet i Q4 2024.

Gullberg
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2024.05.29

Gullberg & Jansson: VD-intervju med Peter Bäck angående Q1'24

Vi har intervjuat Gullberg & Janssons VD Peter Bäck i samband med Q1'24. Vi pratar bland annat om förbättringarna i kvartalet och framtid för respektive affärsområde.

Video_Absolicon
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2024.05.21

Absolicon: VD-intervju med Joakim Byström angående Q1'24

Vi har intervjuat Absolicons VD Joakim Byström i samband med Q1'24-rapporten. Vi får bland annat en lägesupdate om var i processen Absolicon befinner sig med sina partners, konsultverksamheten, kostnadsbesparingar och samarbetet med Tetra Pak.

EQL
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2024.05.18

EQL Pharma: VD-intervju med Axel Schörling angående Q4'23/24

Vi har intervjuat EQL Pharmas VD Axel Schörling i samband med Q4'23/24. Vi diskuterar bland annat detaljerat om framtida tillväxtfaktorer och lönsamhetsförbättringar.

Video_Angler
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2024.05.17

Angler Gaming: Intervju med VD Thomas Kalita angående Q1'24

Vi har intervjuat Thomas Kalita, VD på Angler Gaming, avseende Q1'24. Vi diskuterar kvartalet, B2B-samarbeten, sportbok, PremierGaming, Swish, satsningen mot affiliate och mycket mer.

Video_Infracom
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2024.05.13

Infracom: VD-intervju med Bo Kjellberg angående Q1'24

Vi har intervjuat Bo Kjellberg, VD på Infracom, avseende Q1'24. Vi diskuterar konjunkturen och säsongsvariationer samt hur detta kan påverka Infracom. Vidare pratar vi om den stärkta lönsamheten samt de nya förvärven QSi Sweden och Centiljon.

Adtraction
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2024.05.08

Adtraction: VD-intervju med Simon Gustafson avseende Q1'24

Vi har intervjuat Adtraction Groups VD Simon Gustafson i samband med Q1'24. Vi diskuterar bland annat den svagare utvecklingen inom e-handelsvertikalen, den starka bruttomarginalen och fokuset på att återgå till tillväxt. 

Video_Vibro
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2024.04.23

VibroSense: VD-intervju med Hans Wallin angående Q3'23/24

Vi har intervjuat Hans Wallin, VD på VibroSense, avseende bolagets Q3'23/24 -rapport. Vi pratar bland annat om utvecklingen kring den regulatoriska processen i Kina, den pågående nyemissionen, Skånes Universitetssjukhus och Steno Diabetes Center Odense. Utöver detta behandlar vi också framtiden och framtida marknader.

Video_Plejd
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2024.04.18

Plejd: VD- intervju med Babak Esfahani angående Q1'24

Vi har intervjuat Babak Esfahani avseende Plejds Q1’24-rapport. Vi pratar om tillväxtdrivarna i kvartalet, de nya produktkategorierna och produkterna, den nederländska marknaden med mera.

Chordate
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2024.04.03

Chordate Medical: VD-intervju med Anders Weilandt angående Q4'23

Vi har intervjuat Chordate Medical's VD Anders Weilandt i samband med Q4'23. Vi diskuterar bland annat den positiva försäljningstrenden, potentialen för den aktiva studien PM009 och hur det senast godkända patentet kompletterar nuvarande patentportfölj.

Video_Infracom
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2024.03.26

Infracom: VD-intervju med Bo Kjellberg angående förvärvet av QSi Sweden

Vi har intervjuat Bo Kjellberg, VD på Infracom, avseende förvärvet av QSi Sweden. Vi pratar om QSI samt deras verksamhet och erbjudande. Vi pratar om synergier, ökad lönsamhet och även kommande förvärv.

EQL video
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2024.03.14

EQL Pharma: VD-intervju med Axel Schörling angående Q3'23/24

Vi har intervjuat EQL Pharmas VD Axel Schörling i samband med Q3'23/24. Vi diskuterar bland annat potentialen för de nya licensprodukterna, kommande produktlanseringar i Q4, pipeline, vunna upphandlingar och bruttomarginalen.

Gullberg
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2024.03.14

Gullberg & Jansson: VD-intervju med Peter Bäck avseende Q4'23

Vi har intervjuat Gullberg & Janssons VD Peter Bäck. Vi diskuterar bland annat satsningsområdet OptiHeat, Nomaco Danmarks enskilt största order och ramavtalet för Nomaco Norge.

Adtraction
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2024.03.14

Adtraction: VD-intervju med Simon Gustafson avseende Q4'23

Vi har intervjuat Adtraction Groups VD Simon Gustafson i samband med Q4'23. Vi diskuterar bland annat outlooken, konkurrensfördelarna med att bli större och den europeiska expansionen utanför Norden.

Stayble
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2024.03.14

Stayble Therapeutics: VD-intervju med Andreas Gerward angående Q4'23

Vi har intervjuat Stayble Therapeutics VD Andreas Gerward i samband med Q4'23. Vi pratar bland annat om hur bolaget ligger till i utvecklingsplanen för diskbråcksprojektet, behandlingsmetoden, det vetenskapliga stödet, konkurrensen, patentsituationen, kassan samt vägen framåt för projektet.

Video_Absolicon
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2024.02.28

Absolicon: Intervju med VD Joakim Byström angående Q4'23

Vi har intervjuat Absolicons VD Joakim Byström avseende bolagets fjärde kvartal 2023. Vi pratar bland annat om nedskrivningarna i kvartalet, inbetalningarna från de sålda produktionslinorna, kostnaderna framåt och samarbetet med Tetra Pak.

Video_Infracom
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2024.02.27

Infracom: VD-intervju med Bo Kjellberg angående Q4'23

Vi har intervjuat Bo Kjellberg, VD på Infracom, avseende bolaget senaste rapport för Q4'23/24. Vi pratar om kvartalet och vad som påverkade lönsamheten i kvartalet. Vi diskuterar framför allt periodiseringseffekterna, rörelsekostnader och marginalen framgent. Utöver det diskuterar vi även kring senaste förvärven och integrationen av dessa samt även framtida förvärv.

Video_Angler
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2024.02.21

Angler Gaming: Intervju med VD Thomas Kalita angående Q4'23

Vi har intervjuat Thomas Kalita, VD på Angler Gaming, avseende bolagets Q4'23-rapport. Vi diskuterar bland annat samarbetena med B2B-partners, arbetet med att minska cost of sales och finansiella kostnader, KPI-utvecklingen och PremierGaming.

EQL video
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2024.02.19

EQL Pharma: VD-intervju med Axel Schörling angående Q2'23/24

Vi har intervjuat EQL Pharmas VD Axel Schörling i samband med Q2'23/24. Vi pratar bland annat ingående om tillväxtutsikterna och bolagets goda kostnadskontroll.

Video_Vibro
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2024.02.14

VibroSense: VD-intervju med Hans Wallin angående Q2'23/24

Vi har intervjuat Hans Wallin, VD på VibroSense, avseende bolaget senaste rapport för Q2'23/24. Vi går igenom de viktigaste händelserna under kvartalet och pratar om Kina, Storbritannien samt progressionen på övriga marknader.

Video_Plejd
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2024.02.08

Plejd: Intervju med VD Babak Esfahani angående Q4’23

Vi har intervjuat Babak Esfahani avseende Plejds Q4’23-rapport. Vi pratar om tillväxt, den nya produktkategorin, olika marknader, varulagret, kommande produkter och mycket mer.

Video_Vibro
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2024.01.05

VibroSense: VD-intervju med Hans Wallin angående Kina och 2024

Vi har intervjuat Vibrosense VD Hans Wallin som ger oss en uppdatering om arbetet med ansökan om regulatoriskt godkännande i Kina, tidslinjen för 2024 och framåt, samarbetet med UMCARE och den initiala ordern om 3,8 MEURO.

1
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.12.21

Adtraction: VD-intervju med Simon Gustafson avseende försäljning av Klara Lån och nya samarbeten

Video_EatGood
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.12.05

Eatgood: Intervju med VD Henrik Önnemark angående Q3’23

Vi har intervjuat Eatgoods VD Henrik Önnermark avseende det tredje kvartalet 2023. Vi pratar blandat annat om vad som driver tillväxt, om olika geografiska marknader, samarbetet i Saudiarabien, certifieringsprocessen samt vad vi kan förvänta oss från Eatgood framåt.

Bäck intervju
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.11.28

Gullberg & Jansson: VD-intervju med Peter Bäck avseende Q3'23

Video_Angler
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.11.20

Angler Gaming: Intervju med VD Thomas Kalita angående Q3'23

Vi har intervjuat Angler Gamings VD Thomas Kalita avseende Q3'23. Vi diskuterar bland annat tillväxtdrivare, B2B-samarbeten, PremierGaming, kostnadsbesparingar och Anglers starka KPI-utveckling under kvartalet.

Video_Absolicon
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.11.16

Absolicon: Intervju med VD Joakim Byström angående Q3'23

Vi har intervjuat Absolicons VD Joakim Byström angående det tredje kvartalet 2023. Vi diskuterar bland annat varför inbetalningarna fördröjts, nyemissionen, produktionslinepartners och framtiden.

Stayble
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.11.14

Stayble Therapeutics: VD-intervju med Andreas Gerward angående samarbetet med Ferghana Partners

Vi har intervjuat Stayble Therapeutics VD Andreas Gerward avseende samarbetet med Ferghana Partners. Vi diskuterar bland annat Ferghanas styrkor, fokus och incitament samt historik av transaktioner.

Video_Infracom
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.11.13

Infracom: VD-intervju med Bo Kjellberg angående Q3'23

Vi diskuterar Infracoms rapport för det tredje kvartalet 2023. I intervjun går vi igenom säsongseffekter, förvärvet av Connect och  Comcenter, finansiella mål och framtiden.

För den som vill höra mer om förvärven av Connect och Comcenter så finns interjvuerna att lyssna på här:
Connect: https://youtu.be/zh3kvhx6-Nk?si=C3AnBCBStEc0uE-4
Comcenter: https://youtu.be/u0CjZDxw3DA?si=vNNhfvN55e9V0nr_ 

Adtraction Intervju
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.11.08

Adtraction: VD intervju med Simon Gustafson avseende Q3'23

Vi har intervjuat Adtractions VD Simon Gustafson avseende bolagets rapport för Q3'23. Vi diskuterar bland annat Simons syn på marknaden för e-handel och konsumentkrediter, vad som driver Adtractions tillväxt, och mycket mer!

Video_Vibro
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.10.31

VibroSense: VD-intervju med Hans Wallin angående Q1'23/24

Vi har intervjuat VD Hans Wallin avseende VibroSense rapport för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2023/24.  Vi diskuterar bland annat vad som drivit tillväxten, den pågående marknadsbearbetningen, godkännandeprocessen i Kina och framtiden.

Video_Plejd
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.10.20

Plejd: VD-intervju med Babak Esfahani angående Q3'23

I intervjun pratar Babak mer djupgående om Plejds tredje kvartal 2023. Vi går in på bruttomarginalen, den nya kategorin, den finansiella ställningen, varulagret och kommande produkter.

Brain+ kalqylplay
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.10.04

Brain+: Fullständig VD-intervju med Kim Baden-Kristensen

Brain+ kalqylplay
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.10.03

Brain+: Kortare VD-intervju med Kim Baden-Kristensen avseende behandling av demenssjukdomar samt TO2

Video_Infracom
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.09.20

Infracom: VD-intervju med Bo Kjellberg angående förvärvet av ComCenter

Vi diskuterar ComCenter och bland annat deras produkterbjudande, regionala närvaro samt integrationsarbetet framåt. 
 

Stayble
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.09.18

Stayble Therapeutics: VD-intervju med Andreas Gerward angående fas 2b-studien inom degenerativa disksjukdomar

Vi har intervjuat Stayble Therapeutics VD Andreas Gerward i samband med den sista patientens sista besök i den kliniska fas 2b-studien inom degenerativa disksjukdomar. Vi pratar bland annat om processen framåt och vad marknaden kan förvänta sig från bolaget fram till att studieresultatet offentliggörs i Q4.

Video_Vibro
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.09.12

VibroSense: VD-intervju med Hans Wallin angående Q4'22/23

Vi diskuterar det fjärde kvartalet i Vibrosense brutna räkenskapsår 2022/23. Bland annat lyfts de finansiella målen, Försäkringsmottagningen Sophiahemmet och Tyskland. Vidare berättar Wallin om reimbursement-koder samt ger en uppdateringen om Kina.

EQL
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.09.11

EQL Pharma: VD-intervju med Axel Schörling angående Q1'23/24

Vi har intervjuat EQL Pharmas VD Axel Schörling i samband med bolagets Q1-rapport. Vi pratar bland annat försäljning, lönsamhet, kassaflöde och pipeline.

Stayble
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.09.11

Stayble Therapeutics: VD-intervju med Andreas Gerward angående Q2'23

Vi har intervjuat Stayble Therapeutics VD Andreas Gerward avseende Q2'23. Vi pratar bland annat om pågående kliniska studier och partnerskap. 

Tendo
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.09.11

Tendo: VD-intervju med Sofie Woge angående Q2'23

Vi har intervjuat Tendos VD Sofie Woge angående Q2'23 och den fortsatta kommersialiseringen. 

Video_Absolicon
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.09.05

Absolicon: Intervju med VD Joakim Byström angående Q2'23

Vi har intervjuat Absolicons VD Joakim Byström avseende det andra kvartalet 2023. Vi diskuterar bland annat fördröjningen för inbetalningarna för sålda produktionslinor, finansiella mål, kassaflödet, omorganisation och befintlig kassa. Vidare ger Joakim en uppdatering kring solvärmemarknaden och Absolicons pilotprojekt.

Video_Infracom
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.09.05

Infracom: VD-intervju med Bo Kjellberg angående Q2'23

Vi diskuterar i intervjun Infracoms andra kvartal 2023, som var det första kvartalet med Connect i räkenskaperna. Vi diskuterar Connect och bland annat integrationsarbetet, synergier samt de nya affärsområdena. Vi pratar också om nya produkterbjudanden, Infracoms organiska tillväxtstrategi och så klart om framtida förvärv.

Video_EatGood
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.09.01

Eatgood: Intervju med VD Henrik Önnemark angående Q2’23

Vi diskuterar i intervjun bland annat huvudlanseringen i Kanada tillsammans med distributionspartnern TFI och ramordern. Vi tar även upp försäljningen till UK och Tyskland samt de intressanta marknadssegmenten detta medför. Vidare pratar vi också bland annat om certifieringar och saudiarabiska marknaden.
 

Gullberg bild
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.08.30

Gullberg & Jansson: VD-intervju med Peter Bäck avseende Q2'23

Adtraction Intervju
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.08.22

Adtraction: VD-intervju med Simon Gustafson avseende Q2'23

Video_Angler
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.08.18

Angler Gaming: VD-intervju med Thomas Kalita angående Q2'23

Vi har intervjuat VD Thomas Kalita angående Angler Gamings Q2'23-rapport. Vi diskuterar bland annat vad som gör bruttomarginalen slagig, B2B-samarbeten, förnyelsen av den svenska licensen för PremierGaming.

EQL video
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.08.10

EQL Pharma: VD-intervju med Axel Schörling angående de senaste utlicensieringsavtalen

Tendo video
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.08.10

Tendo: VD-intervju med Sofie Woge angående Q1'23

Stayble video
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.08.10

Stayble Therapeutics: VD-intervju med Andreas Gerward angående Q1'23

Video_Plejd
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.07.14

Plejd: VD-Intervju med Babak Esfahani angående Q2’23

Analytiker Erik Lundberg intervjuar Plejds VD Babak Esfahani angående det andra kvartalet 2023.

Adtraction Intervju
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.06.15

VD-intervju med Simon Gustafson avseende Adtraction Plus och integrationen av Adservice

Video_EatGood
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.06.08

Eatgood: Intervju med VD Henrik Önnemark angående Q1’23

Intervju med VD Henrik Önnermark angående Q1'23. Vi pratar om EatGoods finansiella ställning, samarbetet med TFI och ramordern på 38,5 MSEK, övriga marknader, certifieringar och mycket mer.

Video_GJAB
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.05.25

Gullberg & Jansson: VD-intervju med Peter Bäck avseende Q1'23

VD-intervju med Peter Bäck avseende Gullberg & Jansson Q1'23.

EQL video
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.05.25

EQL Pharma: VD-intervju med Axel Schörling angående Q4 2022/23

Video_Plejd
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.05.25

Plejd: VD-intervju med Babak Esfahani angående ny produktkategori

Intervju med Babak Esfahani, VD på Plejd, angående den nyligen lanserade produktkategorin.

IMINT intervju hemsida
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.05.22

IMINT: Interview with CEO Andreas Lifvendahl on Q1'23

Video_Infracom
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.05.12

Infracom: VD-intervju med Bo Kjellberg angående Q1'23

Video_Vibro
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.05.05

VibroSense: VD-intervju med Hans Wallin angående Q3'22/23

Analytiker Erik Lundberg intervjuar VibroSenses VD Hans Wallin angående bolagets tredje kvartal i det brutna räkenskapsåret 2022/23.

Video_plejd
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.04.21

Plejd: VD-intervju med Babak Esfahani angående Q1'23

Video_Absolicon
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Absolicon: Intervju med VD Joakim Byström angående nyemission

Analytiker Erik Lundberg intervjuar Absolicons VD Joakim Byström angående nyemission och framtiden.

Video_Amhult2-Emelie
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Amhult 2: VD-intervju med Emilie Loft angående Q4'22

Analytiker Pontus Fredriksson intervjuar Emilie Loft, VD på Amhult 2, angående bolagets fjärde kvartal 2022.

Video_Stayble
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Stayble Therapeutics: VD-intervju med Andreas Gerward angående företrädesemission

Analytiker Pontus Fredriksson intervjuar Stayble Therapeutics VD Andreas Gerward angånde bolagets företrädesemission.

Video_imint
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

IMINT: Interview with CEO Andreas Lifvendahl on Q4'22

Analyst Jakob Fritz interviewing IMINT's CEO Andreas Lifvendahl on Q4'22.

Video_Vibro
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

VibroSense: VD-intervju med Hans Wallin

Analytiker Erik Lundberg intervjuar VibroSenses VD Hans Wallin om bolagets nyemission, framtiden och deras finansiella mål.

Video_Infracom
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Infracom: VD-intervju med Bo Kjellberg kring förvärven av Connect och Datatal

Analytiker Erik Lundberg intervjuar Infracoms VD BO Kjellberg om de transformativa förvärven av Connect och Datatal. Vi diskuterar synergier, lönsamhetspåverkan och framtiden.

Video_Katalysen
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Katalysen Ventures: VD-intervju med Peter Almberg angående Q4'22

Analytiker Pontus Fredriksson intervjuar Katalysen Ventures VD Peter Almberg angående bolagets fjärde kvartal 2022.

Video_Tendo
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Tendo: VD-intervju med Sofie Woge angående Q4'22

Analytiker och Pontus Fredriksson intervjuar Tendos VD Sofie Woge angående bolagets fjärde kvartal 2022.

Video_Infracom
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Infracom: VD-intervju med Bo Kjellberg angående Q4'22

Analytiker Erik Lundberg intervjuar Infracoms VD Bo Kjellberg angående bolagets fjärde kvartal 2022. 

Video_GJAB
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Gullberg & Jansson: VD-intervju med Peter Bäck angående Q4'22

Analytiker Jakob Fritz intervjuar Gullberg & Janssons VD Peter Bäck angående bolagets fjärde kvartal 2022.

Video_Absolicon
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Absolicon: VD-intervju med Joakim Byström angående Q4'22

Analytiker Erik Lundberg intervjuar Absolicons VD Joakim Byström angående bolagets fjärde kvartal 2022.

Video_Angler
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Angler Gaming: VD-intervju med Thomas Kalita angående Q4'22

Analytiker Erik Lundberg intervjuar Angler Gamings VD Thomas Kalita angående bolagets fjärde kvartal 2022.

Video_EQL
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

EQL Pharma: VD-intervju med Axel Schörling angående Q3 2022/23

Analytiker Pontus Fredriksson intervjuar EQL Pharmas VD Axel Schörling angående bolagets tredje kvartal i deras brutna räkenskapsår 2022/2023.

Video_EatGood
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Eatgood: VD-intervju med Henrik Önnermark angående Q4'22

Analytiker Erik Lundberg intervjuar Eatgoods VD Henrik Önnermark angående bolagets fjärde kvartal 2022.

Video_plejd
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Plejd: VD- intervju med Babak Esfahani angående Q4'22

Analytiker Erik Lundberg intervjuar Plejds VD Babak Esfahani angående bolagets fjärde kvartal 2022.

Video_audientes
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Audientes: Interview with CEO Steen Thygesen on Q3 2022 and rights issue

Analyst Jakob Fritz interviewing Audientes CEO Steen Thygesen on Q3'22 and the rights issue.

Video_Absolicon
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Absolicon: PM-kommentar angående försäljning av produktionslina

Analytiker Erik Lundberg intervjuar Absolicons VD Joakim Byström angående försäljning av produktionslina.

Video_bodyflight
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Bodyflight: Intervju med VD Micha Velasco angående Q3'22

Analytiker Pontus Fredriksson intervjuar Bodyflights VD Micha Velasco angående bolagets tredje kvartal 2022.

Video_Stayble
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Stayble Therapeutics: Intervju med VD Andreas Gerward angående Q3'22

Analytiker Pontus Fredriksson intervjuar Andreas Gerward angående bolaget tredje kvartal 2022.

Video_imint
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

IMINT: Interview with CEO Andreas Lifvendahl on Q3’22

Analyst Peter Westberg interviewing IMINT's CEO Andreas Lifvendahl on the company's Q3'22.

Video_Katalysen
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Katalysen Ventures: Intervju med VD Peter Almberg angående Q3'22

Analytiker Pontus Fredriksson intervjuar Katalysen Ventures VD Peter Almberg angående bolagets tredje kvartal 2022.

Video_Absolicon
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Absolicon: Intervju med VD Joakim Byström angående Q3'22

Analytiker Erik Lundberg intervjuar Absolicons VD Joakim Byström angående bolagets tredje kvartal 2022.

Video_EQL
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

EQL Pharma: Intervju med VD Axel Schörling angående Q2 2022/23

Analytiker Pontus Fredriksson intervjuar EQL Pharmas VD Axel Schörling angående bolagets andra kvartal i deras brutna räkenskapsår 2022/2023.

Video_Infracom
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Infracom: Intervju med VD Bo Kjellberg angående Q3'22

Analytiker Peter Westberg intervjuar Infracoms VD Bo Kjellberg angående bolagets tredje kvartal 2022.

Video_Angler
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Angler Gaming: Intervju med VD Thomas Kalita angående Q3'22

Analytiker Erik Lundberg intervjuar Angler Gamings VD Thomas Kalita angående bolagets tredje kvartal 2022.

Video_Tendo
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Tendo: Intervju med VD Sofie Woge angående Q3'22

Analytiker Pontus Fredriksson intervjuar Tendos VD Sofie Woge angående bolagets tredje kvartal 2022.

Video_GJAB
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Gullberg & Jansson: Intervju med VD Peter Bäck angående Q3'22

Analytiker Peter Westberg intervjuar Peter Bäck, VD på Gullberg & Jansson, angående bolagets tredje kvartal 2022.

Video_Amhult2-Emelie
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Amhult 2: Intervju med VD Emelie Loft angående Q3’22

Analytiker Pontus Fredriksson intervjuar Emelie Loft, VD på Amhult 2, angående bolagets tredje kvartal 2022.

Video_Eurocon
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Eurocon: Intervju med VD Peter Johansson angående Q3’22

Analytiker Peter Westberg intervjuar Eurocons VD Peter Johansson angående bolagets tredje kvartal.

Video_plejd
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Plejd: VD-Intervju med Babak Esfahani angående Q3’22

Analytiker Erik Lundberg intervjuar Plejds VD Babak Esfahani angående bolagets tredje kvartal.

Video_Amhult2-Emelie
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Amhult 2: Intervju med VD Emelie Loft angående Q2’22

Analytiker Pontus Fredriksson intervjuar Emelie Loft, VD på Amhult 2, angående andra kvartalet 2022.

Video_bodyflight
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Bodyflight: Intervju med VD Micha Velasco angående Q2’22

Analytiker Pontus Fredriksson intervjuar Bodyflights VD Micha Velasco angående det andra kvartalet 2022.

Video_Tendo
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Tendo: Intervju med VD Sofie Woge angående Q2’22

Analytiker Pontus Fredriksson intervjuar Tendos VD Sofie Woge om det andra kvartalet 2022.

Video_imint
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

IMINT: Interview with CEO Andreas Lifvendahl on Q2’22

Analyst Peter Westberg interviewing IMINT's CEO Andreas Lifvedahl.

Video_Katalysen
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Katalysen Ventures: Intervju med VD Peter Almberg angående Q2’22

Analytiker Pontus Fredriksson intervjuar Peter Almberg angående Q2'22. Peter är VD för Katalysen Ventures.

Video_bodyflight
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Bodyflight: Intervju med VD Micha Velasco angående Q1’22

Analytiker Pontus Fredriksson intervjuar Bodyflights VD Micha Velasco angående det första kvartalet 2022.

Video_imint
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

IMINT: Interview with CEO Andreas Lifvendahl on Q1’22

Analyst Peter Westberg interviewing IMINT's CEO Andreas Lifvendahl on Q1'22.

Video_Amhult2-Emelie
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Amhult 2: Intervju med VD Emelie Loft angående Q1’22

Video_Prevas
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Prevas: Intervju med VD Johan Strid angående Q1’22

Video_bodyflight
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Bodyflight: Intervju med VD Micha Velasco angående Q4’21

Video_Amhult2-Maria
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Amhult 2: Intervju med VD Maria Nord Loft angående Q4’21

Video_EatGood
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

Eatgood: Intervju med VD Henrik Önnemark angående Q4’21