Bolagstyp:   Other
Sektor:   Entertainment

Initial Take: RCI Hospitality

Publicerad 2024.01.08

I samband med att pandemirestriktionerna lättade under 2021 ökade efterfrågan på RCI:s tjänster avsevärt. Men under räkenskapsåret 2023 (brutet räkenskapsår) har situationen normaliserats. Samtidigt har en försvagad makroekonomisk situation och extrem värmebölja i Texas haft en negativ inverkan på bolagets efterfrågan. Trots organisk motvind har bolagets omsättning ökat under året, primärt drivet av ett förvärv av fem nattklubbar och inför 2024 förväntas antalet enheter öka med minst 14 %. På dagens nivåer anser vi att RCI är attraktivt värderad på P/FCF 9,7x på 2024E, vilket vi bedömer vara alldeles för lågt givet bolagets tillväxtpotential, oligopolistiska marknadspositioner och defensiva element.

Jakob Stjernberg
Junior Analytiker

Jacob Stjernberg

Jag har varit besatt av aktier sedan 2020 och sedan dess har jag ägnat stora delar av min fritid åt bolagsanalys, parallellt med gymnasiestudier i ekonomi.