Gästanalys
Mer om SaveLend Group
Bolagstyp:   Other
Sektor:   Bank/Finans

Initial take: SaveLend Group

Publicerad 2023.05.12

SaveLend Group är en svensk uppstickare inom fintech. SaveLend har en stark historik av kraftig tillväxt och våra estimat indikerar att bolaget är vid brytpunkten till lönsamhet. Redan nästa år kommer bolaget att börja dela ut pengar. SaveLend-koncernen består av två bolag med tydliga synergier: SaveLend - en investeringsplattform för krediter, och Billecta - ett faktureringssystem. SaveLend grundades med affärsidén att förmedla peer-2-peer-lån som ett alternativ till volatila produkter som aktier och lågavkastande produkter som räntefonder. Från att initialt endast ha förmedlat konsumentlån har affären vuxit kraftigt och erbjudandet breddats. Genom förvärvet av Billecta år 2018 tillkom krediter för investeringsplattformens kunder samtidigt som en ledande faktureringstjänst förstärkte koncernen. SaveLend och Billectas grundare styr idag SaveLend bland annat som koncernens VD respektive vice vd och CFO. De följer tydligt pilotskolan då deras aktieinnehav i SaveLend Group utgör en betydande del av ägarlistan och en stor del i relation till deras andra investeringar. Fortsätter företaget att växa i linje med dess historik kan bolaget bli den ledande aktören, inom den mycket snabbväxande branschen peer-2-peer, i världen. Trots detta är bolaget tydligt lägst värderat av jämförbara peers.

Stark historik av organisk och förvärvad tillväxt

Sedan SaveLend grundades 2014 har bolaget uppvisat en tydlig uppåtgående trend i omsättning. Under perioden 2017–2022 växte bolaget med i snitt 41% per år, där de sista två åren var kraftigt över snittet. Chalmers Capital Managements estimat räknar med en fortsatt stark, men avtrappande tillväxt. Vår bedömning är att SaveLend idag etablerat den plattform och den organisation som krävs för att tekniken skall skala effektivt. Därför väntar vi oss en kraftig vinsttillväxt i många år framöver.