Analys
Mer om SolidX
Bolagstyp:   Growth Undiscovered Gems
Sektor:   Other

Initial take: SolidX

Publicerad 2022.08.12

SolidX är ett konsultbolag som hjälper företag och organisationer att utveckla och effektivisera dess verksamhet inom IT och digitalisering. Kundbasen är imponerande och bolaget kan stoltsera med kunder såsom Ikea, Spotify, Ericsson, Volvo Alfa Laval, Klarna, Betsson samt Skatteverket. Störst verksamhet finns i Sverige, men uppdrag utförs också i Norge, Tyskland, Spanien samt Mexico.  

SolidX är ett av börsen mest snabbväxande konsultbolag. Bolaget har vuxit organiskt från åtta till cirka 150 heltidsanställda sedan 2018. Den exponentiella tillväxten av medarbetare är främst hänförlig till att bolaget erbjuder en månadslön som väl överstiger liknande konsulttjänster hos konkurrerande verksamheter. Detta bidrar till hög rekryteringstakt av kompetens och en näst intill obefintlig personalomsättning. Trots en högre kostnad initialt per konsult i relation till konkurrenter har SolidX en av branschen högsta rörelsemarginaler till följd av låga overheadkostnader. 

Efterfrågan på kompetens inom IT är hög. Vidare finns en skalbarhet som är ovanlig för ett konsultbolag. SolidX genomför nu en breddning av verksamheten till bemanning av sjukvårdspersonal där samma affärsmodell ska implementeras. Bolaget kan dessutom överraska marknaden med förvärv. Vår bedömning är att framtidsutsikterna ser mycket goda ut och att bolaget har stora möjligheter att fortsätta kombinera hög omsättningstillväxt med en god vinstmarginal, vilket vi ser kommer få fortsatt genomslag på aktien.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.