#3 Keep it simple

2022/05/29

Skribent: Peter Westberg

Jag gissar att populariteten för många förvaltningsalternativ, till exempel hedgefonder, delvis beror på att förvaltningsaktörer primärt belönas av hur något uppfattas eftersom resultat endast kan mätas bakåtblickande. Det är omöjligt att veta om ett investeringsbeslut idag är bra eller dåligt – eftersom ingen med säkerhet vet vad som kommer hända imorgon eller om ett år. Inom kapitalförvaltning blir således uppfattningen av något överordnat utfallet. Och den som belönas för hur något uppfattas måste såklart briljera med avancerade lösningar.

Jag tror att detta är en anledning till att bland annat hedgefonder fortsätter vara så populära (även om de har börjat ifrågasättas mer de senaste åren). Det vill säga att det som uppfattas som smart och avancerat är förhållandevis lättsålt. Och om så nu är fallet, det vill säga att mer avancerade lösningar är mer lättsålda, finns såklart ett underliggande incitament hos kapitalförvaltare att anamma mer avancerade lösningar i sina investeringsprocesser.

Något som understryker detta ytterligare är att finansfakulteter verkar vara fullständigt ointresserade av investeringsstrategierna bakom Buffett, Munger, Lynch och Fisher med flera. Munger menar att anledningen till det är just att dessa investeringsstrategier är så simpla, samt att simplicitet inte säljer. Observera att jag inte påstår att alla strategier inom kapitalförvaltning inom kategorin avancerat är dåliga. Budskapet är snarare att simplicitet på ett irrationellt vis ofta betraktas som sämre än komplexitet.

År 2007 gick Warren Buffett ut offentligt och hävdade att en S&P 500 indexfond skulle generera mer avkastning än hedgefonder under tioårsperioden från 2008 till 2017, när prestationen även mättes netto efter diverse avgifter. Resultatet blev att S&P 500 överglänste den genomsnittliga hedgefonden med råge. 

I Warren Buffetts årliga aktieägarbrev för 2017 (som släpptes 24 februari 2018) sammanfattade han resultatet:

 "The bet is over and has delivered an unforeseen investment lesson."

På samma tema, från Buffetts aktieägarbrev från 2016:

"A number of smart people are involved in running hedge funds. But to a great extent their efforts are self-neutralizing, and their IQ will not overcome the costs they impose on investors. Investors, on average and over time, will do better with a low-cost index fund than with a group of funds of funds."