#7 Marknadsförändringar och trender

Marknadsförändringar och trender är något som kan ha en stor effekt för enskilda bolag och ibland en hel bransch. En marknadsförändring eller en trend kan uppstå på olika sätt. För ett mobilspel kan till exempel en trend skapas av att spelet sprids i sociala medier, som vi såg med EG7:s spel ”My Singing Monsters” som trendade på TikTok. En trend på sociala medier kan dock uppstå snabbt för att sedan försvinna lika snabbt som den dök upp. Det finns också globala megatrender som på sikt förändrar hela marknader i grunden. Vi har globala megatrender som digitaliseringen, urbaniseringen, utfasningen av plast, AI, hållbarhetstrenden och så vidare som har och kommer påverka många bolag och branscher framöver.

En marknadsförändring vi nyligen såg var den som uppstod till följd av att Ryssland startade kriget i Ukraina. Sanktioner infördes mot Ryssland och detta ledde till att flera stora ryska aktörer fick lämna flera marknader. Detta sågs bland annat i skog- och pappersmarknaden där Ryssland har flera stora producenter. Till exempel fick det ryska skog- och papperstillverkarbolaget Segezha Group inte längre exportera varor till bland annat Europa, vilket ledde till utbudsbrist och ökade priser som följd.

Marknadsförändringar och trender kan vara väldigt viktiga för en investerare att hålla kolla på. Är du tidig att identifiera dessa och även lyckas identifiera ett bolag som gynnas av förändringen, så kan investeringen bli väldigt lyckad.

Marknadsförändringar kan också uppstå till följd av politiska beslut. Förbud och subventioner kan leda till att en specifik marknad helt och hållet försvinner och att en annan marknad blomstrar. En marknadsförändring som vi tänkte ta upp idag är utfasningen av raka lysrör och kompaktlysrör. Detta låter som en liten och nischad förändring, men kan som sagt få en stor effekt för flera bolag och hela belysningsbranschen.

EU-kommissionen kom under 2022 med två nya direktiv: Ekodesigndirektivet och RoHS-direktivet. Detta innebar att belysningsmarknaden i Europa kommer att förändras i grunden från 2023 och framåt. Direktiven innebär, som sagt, att raka lysrör och kompaktlysrör helt ska fasas ut och ersättas med LED-belysning. Detta liknar det direktivet som gjorde att traditionella glödlampor fasades ut och ersattes med LED. Alla produkter som har satts på marknaden får dock användas och säljas ut, men förbudet gäller för import och tillverkning av lysrör inom EU.

Detta är ett led i EU:s satsning mot en bättre miljö samt att energieffektivisera fastigheter. LED-belysning är betydligt mer energisnålt än de äldre lysrören. De äldre lysrören innehåller också kvicksilver, vilket är ett miljögift som EU vill begränsa användningen av i så hög grad som möjligt.

Enligt flera undersökningar så förbrukar LED-armaturer i genomsnitt 40 % mindre energi än traditionella lysrörsarmaturer. Ytterligare besparingar av energi kan göras om LED-armaturerna också kompletteras med modern belysningsstyrning, som ser till att belysningen inte lyser i onödan. Detta kan till exempel vara styrning som aktiverar belysningen endast när folk vistas i lokalen (närvarostyrning) eller att belysningen bara är tänd när solen gått ner (astrour och skymningsrelän). De äldre lysrören är oftast inte dimbara, vilket många av de nya LED-armaturerna är. Enligt Energimyndigheten kan vi med smart styrning spara ytterligare 20–40% av energianvändningen.

De som har lysrör idag behöver inte byta ut sina befintliga armaturer direkt. Rekommendationen är dock att befintlig belysning med äldre lysrör ”skyndsamt bör ses över”. För de som har belysning i dagsläget som berörs, så finns tre alternativ:

  1. Ersätta ljuskällan med en motsvarande LED-ljuskälla
  2. Ombyggnation av den befintliga armaturen
  3. Byta ut armaturen mot ett LED-alternativ.

Ersättningsrör med LED för äldre lysrörsarmaturer har funnits ett tag på marknaden, men fungerat relativt dåligt. Ombyggnation av armaturer kostar en del och tar tid. Ombyggnationen bryter också armaturens CE-märkning. Oftast blir en ny LED-armatur det mest kostnadseffektiva, enklaste och säkraste sättet.

DEFA har gjort en beräkning på en industri med 64 stycken lysrörsarmaturer (2x58W). Ifall industrin byter till 28 stycken nya LED-armaturer (128W) uppfylls samma krav på belysning som de hade tidigare. Bytet skulle återbetala sig på mindre än 14 månader vid ett snittpris för el om 2,08 SEK. Det finns därför goda incitament för fastighetsägare att byta ut sin befintliga belysning redan nu om den består av äldre lysrör.

Påverkar den här utfasningen någon då? Det kan väl inte finnas så många äldre lysrör? Det enkla svaret är att det finns det. Enligt Belysningsbranschens beräkningar finns det så många som 17 miljoner lysrörsarmaturer som behöver bytas ut de kommande fem åren bara i Sverige. Vidare uppskattar Elsäkerhetsverket att det rör sig om totalt 34 miljoner lysrör bara i Sverige, som helt kommer behöva bytas ut. Detta är som sagt bara i Sverige och det totala antalet lysrör som kommer behöva bytas ut i hela Europa är ju, minst sagt, enormt.

Detta är en marknadsförändring som kanske inte många ser som jätteintressant, men detta kan få stor påverkan för många bolag. Allt från tillverkare av lysrör och LED-armaturer till bolag inom belysningsstyrning och återförsäljare. Nu återstår det bara att identifiera bolagen och investera i vinnarna på den här marknadsförändringen.

Referenser: