Bolagstyp:   Other
Sektor:   Other

Sektoranalys: Kontraktstillverkare

Publicerad 2023.11.15

 

Vi har gjort en genomgång av 11 börsnoterade europeiska kontraktstillverkare baserat på Q3-rapporterna. De senaste 3 åren har bolagen upplevt en betydligt högre tillväxt i omsättning, EBIT och vinst än på 5 och 10 års sikt. Vår tro är att det till viss del är hänförligt till strukturella trender såsom att kunder önskar att flytta produktionen närmare hemmamarknaden i en orolig värld.

Marknad och framtid
Vi har även gått igenom rapporterna, och undersökt hur bolagen ser på marknaden och framtiden. Vi noterar att en majoritet av bolagens VD:ar ser en stark efterfrågan och är positivt inställda till framtiden. Vissa noterar en något dämpad efterfrågan, vilket ser ut att bero på kortare ledtider eftersom komponentbristen avtagit. Vi har även undersökt antalet anställda i bolaget jämfört med motsvarande period föregående kvartal, och alla kontraktstillverkare har fler anställda nu än då.

Finansiell historik och värdering
Vidare har vi undersökt bolagens finansiella historik, hur de värderas idag jämfört med sina historiska snitt, samt hur värderingarna ser ut om vi blickar framåt. Det är svårt att dra några slutsatser om bolagen som en homogen grupp, men generellt värderas de flesta under snittet på 3, 5 och 10 års sikt. Vår bedömning är att detta beror på att marknaden förväntar sig av lägre efterfrågan i en vikande konjunktur och försämrade marginaler till följd av ökad konkurrens.

Outlook
På senare tid har vi observerat en allmän nedgång i aktiekurserna för bolag inom sektorn, visserligen från en tidigare uppgång. Trots kursfallet har flera av dessa bolag har rapporterat en ökning i både omsättning och vinst under det tredje kvartalet. När vi ser på snittvärderingarna baserade på rullande tolv månader för P/E, EV/EBIT och EV/EBITDA, noterar vi att de nu ligger under genomsnittet för de senaste 3, 5 och 10 åren. Med tanke på de strukturella trender som påverkar branschen, kombinerat med bolagens positiva framtidsutsikter, bedömer vi att det för närvarande kan finnas attraktiva köptillfällen för den långsiktige investeraren.