Bolagstyp:   Other
Sektor:   Other

Sektoranalys: Svenska konsultbolag

Publicerad 2023.10.25

Vi har gjort en omfattande genomgång av 25 börsnoterade svenska konsultbolag utifrån Q2-rapporterna. Bolagen varierar kraftigt i storlek, där marknaden domineras av jättarna Sweco, Rejlers och Afry. De senaste tre åren har majoriteten av konsultbolagen sett en kraftig omsättningstillväxt som varit betydligt högre än snittet på 5 och 10 års sikt.

Marknad och framtid

Vi har även gått igenom rapporterna, och undersökt hur bolagen ser på marknaden och framtiden. Vi noterar att flera av bolagen upplever en utmanande marknad, exempelvis inom bygg och fastighetsbranschen. Samtidigt är flera av bolagen fortsatt optimistiska, och ser en stark marknad inom exempelvis inom försvar, cybersäkerhet och infrastruktur. Vi har även undersökt antal anställda konsulter jämfört med Q2’22, och en majoritet av bolagen har fler anställda än vid jämförelsekvartalet, vilket vi finner intressant.

Finansiell historik

och värdering Vidare har vi undersökt bolagens finansiella historik, hur de värderas idag jämfört med sina historiska snitt, samt hur värderingarna ser ut om vi blickar framåt. Det är svårt att dra några slutsatser om bolagen som en homogen grupp, men generellt värderas de flesta under snittet på 3, 5 och 10 års sikt. Vår bedömning är att detta beror på att marknaden förväntar sig en kombination av lägre tillväxt och försämrade marginaler till följd av ökad konkurrens.

Outlook

Vår bedömning är att det kan finnas intressanta ingångslägen i de konsulter vars aktiekurs har pressats, och som verkar inom marknader och nischer som fortsatt kommer ha en stabil efterfrågan. Det osäkra konjunkturläget medför dock en risk för konsultbolagen generellt.