#2 Sektorn fortsätter glöda

2022/05/20

Skribent: Pontus Fredriksson

I veckan har jag spanat på årsrapporten för 2021 från Alliance for Regenerativ Medicine (ARM). ARM är den ledande internationella opinionsbildningsorganisationen inom cell- och genterapi. Som sektorns globala röst representerar ARM intressen för 425+ medlemmar i 25 länder, inklusive små och stora företag, akademiska forskningsinstitut, stora medicinska center och patientgrupper.

Anledningen till mitt intresse för sektorn är att läkemedel och behandlingar som är baserade på cell- och genterapi är banbrytande och möjliggör helt nya behandlingsmetoder. Cell- och genterapi beskrivs som tredje vågens innovation inom läkemedelsbehandling. Behandlingarna ger hopp om att sjukdomar som tidigare ansågs obotliga kan bli en behandlingsbar sjukdom i framtiden. Det finns redan idag en handfull godkändacell- och genterapier som behandlar ovanliga och svårbehandlade sjukdomar. I detta nu forskas det febrilt för att bota nya sjukdomar och amerikanska FDA som godkänner dessa terapier förbereder sig för att godkänna 10–20 terapier per år 2025. Snabba forskningsframsteg inom området driver mitt och andra investerares intresse och genom årsrapporten kan jag konstatera att 2021 blev ytterligare ett rekordår.

Mina höjdpunkter från årsrapporten:  

  • Finansieringen uppgick till 22,7 miljarder USD (!) under 2021, vilket överträffade det tidigare rekordet från 2020 med 14 %. Detta fortsätter en trend av uppåtgående tillväxt där investeringarna i sektorn mer än tredubblats sedan 2017. Inflödet av kapital finansierar aktiva och nya studier.    

Bild 1               

  • Antalet aktiva studier som är industriellt finansierade uppgick till 1 171 per utgången av 2021
  1. 142 projekt befinner sig i fas 3
  2. 610 projekt befinner sig i fas 2
  3. 419 projekt befinner sig i fas 1
  • Flertalet nya terapier förväntas godkännas under 2022

Bild 2

Hur kan jag som privatperson kapitalisera på trenden?

Jag ser att det finns två alternativ till olika risker. Det ena alternativet är att investera i bolag som bedriver forskningsprojekt. Dessa bolag har vanligtvis en kombination av ingen omsättning och hög burn-rate. Vidare är det svårt att bedöma vilket projekt som slutligen kommer lyckas och nå marknaden = skyhög projektrisk med potentiellt god avkastningspotential.

Det andra alternativet är att investera i ledande bolag som säljer ”hackor- och spadar” till forskningsbolagen. Produkter som är kritiska i utvecklingen av nya läkemedel och behandlingsmetoder. Dessa produkter integreras ofta tidigt i forskningsprocessen och följer med fram till kommersialisering. Genom en diversifierad kundbas går det således att få en bred exponering mot tillväxten i branschen = låg projektrisk med potentiellt god avkastningspotential.

Vill du läsa om ett bolag som säljer hackor- och spadar till forskningsbolag inom genterapi har vi nyligen publicerat en analys på ArcticZymes, skriven av Partnership Investing.