Rapportkommentar
Mer om Absolicon
Bolagstyp:   ESG Growth
Sektor:   Other

Uppdatering: Absolicon Q1'23

Publicerad 2023.05.23

Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 0,4 MSEK (1,4), vilket motsvarade en minskning med cirka 69 procent. EBIT uppgick till
–11,5 MSEK (11,3) för kvartalet. Detta är väntat då intäkter från de sålda produktionslinorna ännu inte syns i siffrorna.

Nyemission
Absolicon genomförde en företrädesemission under kvartalet och avsåg att ta in 120,0 MSEK. Emissionen tecknades till cirka 36 procent, vilket tillförde Absolicon cirka 39,0 MSEK efter emissionskostnader. Då emissionslikviden blev lägre än förväntat avser Absolicon att genomföra en omorganisation och stärka fokuset på de lönsammaste delarna i verksamheten.

Händelser under kvartalet
Absolicons partner Climatenza i Indien ska i ett projekt leverera solfångare till Coca Cola, vilket enligt oss är ett bevis på att bolagets strategi att nå ut till de stora bolagen börjar bära frukt. Absolicon inleder också samarbete med japanska Kobelco, där de ska undersöka kombinationen av Kobelcos ångproducerande värmepumpar med Absolicons solfångare, värmelager och användning av restvärme från till exempel datacenter. I övrigt ska en förstudie utföras ihop med nederländska Teeling Petfood.

Outlook
Vår förhoppning är fortsatt att Absolicon lyckas sälja ytterligare en produktionslina under 2023, då flera produktionslinepartners nu har kommit längre i processen. Vi gör vissa justeringar i våra estimat framåt, men ser fortsatt en uppsida i aktien om Absolicon levererar som vi förväntar oss.

Erik
Analytiker

Erik Lundberg

Mina dagar ägnas åt börsen, analysera bolag och familjen. Det blir också en del träning och att hänga med vänner och bekanta. Utöver det så gillar jag smart belysning, live casino och en iskall weissbier.