Rapportkommentar
Mer om Absolicon
Bolagstyp:   ESG Growth
Sektor:   Other

Uppdatering: Absolicon Q1'24

Publicerad 2024.05.23

Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 1,99 MSEK (0,43) och EBIT uppgick till –7,92 MSEK (-14,55). EBITDA förbättrades y-o-y från -14,56 MSEK till -7,88 MSEK. Periodens kassaflöde uppgick till -5,96 MSEK (8,31), vilket innebar att likvida medel vid periodens utgång uppgick till 8,01 MSEK (34,77).

Försäljning av produktionslinor
I början av december 2023 undertecknade ZESA ett avtal om samarbete för massproduktion av koncentrerade solfångare. Avtalet innebar en första betalning om 0,1 MEURO och beskriver även stegen för en etablering av en produktionslina i Zimbabwe. Ingen första betalning har gjorts, och Absolicon har nu lämnat in ett formellt anbud i en upphandling uppstartad av ZESA. I kvartalet tecknades ett samarbetsavtal med australiensiska Nett Zero Heat (NZH) för produktion av solfångare till den australiensiska marknaden. Avtalet beskriver stegen till etablering av Absolicons robotiserade produktionslina i Australien. Första betalningarna om totalt 0,1 MEURO har erlagts av NZH.

Fördröjda betalningar
Betalningarna från de sålda produktionslinorna till Phoenix i Kanada och CPS i Egypten har fördröjts. Det råder fortsatt osäkerhet om när betalningarna kan komma att inbetalas. Inbetalningen från Phoenix ligger fortsatt längre fram i tiden och görs när bolaget hunnit bygga tillräckligt stor pipeline. Det faktum att inbetalningarna inte inkommer sätter Absolicon i ett utmanande läge finansiellt.

Outlook
Enligt Byström ligger fokus på att hålla nere kostnaderna samt på försäljning framgent. Mycket hänger på att delar av betalningarna för de sålda produktionslinorna betalas in framgent, vilket är utgångspunkten i våra estimat. Det är nu upp till bevis för Absolicon att bevisa sin affärsmodell och att de kan slå om till lönsamhet. Försäljningsbeloppet för en produktionslina ligger på cirka 45,0 MSEK med en kommunicerad bruttomarginal om 50 procent, vilket gör att bolaget kan slå om till lönsamhet om betalningar börjar att inkomma.

Erik
Analytiker

Erik Lundberg

Mina dagar ägnas åt börsen, analysera bolag och familjen. Det blir också en del träning och att hänga med vänner och bekanta. Utöver det så gillar jag smart belysning, live casino och en iskall weissbier.