Rapportkommentar
Mer om Absolicon
Bolagstyp:   ESG Growth
Sektor:   Other

Uppdatering: Absolicon Q2'23

Publicerad 2023.09.07

Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 0,56 MSEK (0,83) och EBIT uppgick till –26,4 MSEK (-16,0). Absolicons resultat påverkades negativt i kvartalet av en nedskrivning av engångskaraktär som uppgick till cirka 11,1 MSEK. 

Produktionslinor
Processerna för produktionslinepartners Phoenix och CPS har försenats, vilket innebar att betalningarna ännu inte börjat komma in. Absolicon kommunicerade efter delårsrapporten att den första betalningen om cirka 9,0 MSEK från CPS planeras inkomma i oktober 2023 om processen fortlöper som planerat. Förseningarna var ett bakslag för Absolicon, vilket resulterade i att bolaget ändrade sina finansiella mål. Absolicons nya målsättning är att sälja och leverera ytterligare åtta produktionslinor utöver de två sålda till Phoenix och CPS.

Omorganisation och kostnadskontroll 
Som en följd av förseningarna har Absolicon genomfört en översyn av sin kostnadsstruktur, vilket resulterat i att antalet medarbetare ska reduceras. Framöver ska organisationen fokusera mer på försäljning för att uppnå målet om tio sålda produktionslinor till 2026. Utöver detta har Absolicon beslutat att inte uppföra fler pilotinstallationer i egen regi, vilket kommer minska kostnaderna framåt. Bolagets bedömning är att de pilotinstallationer som har tagits i drift under året tillsammans med Carlsberg och Peroni är tillräckliga.

Outlook
Med anledning av de försenade betalningarna, de nya målen och omorganisationen har vi gjort flera justeringar i våra estimat. Vi har också valt att förlänga den estimerade tidsperioden. Vi anser att försäljningen av de två produktionslinjerna sänder en viktig signal om att det finns en efterfrågan på Absolicons produkter, men det är nu upp till bevis för Absolicon att de med den nya organisationen kan leverera på sina uppsatta mål. 

Erik
Analytiker

Erik Lundberg

Mina dagar ägnas åt börsen, analysera bolag och familjen. Det blir också en del träning och att hänga med vänner och bekanta. Utöver det så gillar jag smart belysning, live casino och en iskall weissbier.