Rapportkommentar
Mer om Absolicon
Bolagstyp:   ESG Growth
Sektor:   Other

Uppdatering: Absolicon Q3'23

Publicerad 2023.11.15

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 0,83 MSEK (1,3) och EBIT uppgick till –9,8 MSEK (-17,0). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,5 MSEK (20,4), vilket innebar att likvida medel vid periodens utgång uppgick till 5,2 MSEK (61,2).

Fördröjda betalningar
Absolicon har kommunicerat att betalningarna från de sålda produktionslinorna till Phoenix i Kanada och CPS i Egypten har förskjutits framåt i tiden, vilket påverkade intäkterna negativt i kvartalet. Första betalningen om ca 9,0 MSEK från CPS förväntas inkomma i slutet av 2023. Avseende Phoenix ska de bygga en pipeline om 100 000m2, där de hittills uppnått 60 procent. Det är fortfarande oklart när inbetalningen från Phoenix kan förväntas komma in.

Nyemission
I början av november meddelade Absolicon att bolaget avsåg att genomföra en företrädesemission om cirka 45,9 MSEK. Syftet med emissionen är att säkerställa en långsiktig finansiell stabilitet för bolaget. Vid fullteckning i emissionen och av teckningsoptioner innebär det en betydande utspädning om 51,6 procent för de aktieägare som inte deltar i emissionen. Företrädesemissionen omfattas till cirka 62,0 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, vilket innebär en hög chans att Absolicon tillförs efterfrågat kapital.

Outlook
Enligt Byström ska det säkerställda beloppet, minskade kostnader, forskningsprojekt samt försäljning och leveranser leda till att Absolicon har finansiering för de kommande 24 månaderna och kan fokusera på att generera vinst. Absolicon inväntar inbetalningar från två sålda produktionslinor och har flera produktionslinepartners som kommit relativt långt i processen att köpa en produktionslina. Nu är det upp till Absolicon att bevisa sin affärsmodell och visa på att bolagets produkter efterfrågas av marknaden.

Erik
Analytiker

Erik Lundberg

Mina dagar ägnas åt börsen, analysera bolag och familjen. Det blir också en del träning och att hänga med vänner och bekanta. Utöver det så gillar jag smart belysning, live casino och en iskall weissbier.