Rapportkommentar
Mer om Absolicon
Bolagstyp:   ESG Growth
Sektor:   Other

Uppdatering: Absolicon Q4'22

Publicerad 2023.02.22

Nettoomsättningen inkom något lägre än vad vi estimerat för Q4’22. Totala intäkter för kvartalet och helåret 2022 inkom dock något högre på grund av större aktiveringar än vad vi estimerat. Avseende EBIT så ökade förlusten mer än vad vi hade väntat.

De stora händelserna i kvartalet var försäljningen av två produktionslinor till Kanada och Egypten. Detta ser vi som mycket positivt finansiellt och vi anser att det är ett viktigt bevis för bolagets produkt. Absolicon genomför nu också en nyemission för att bland annat utöka försäljningsarbetet samt marknadsföringen.

Vi behåller vår outlook för 2023 och 2024, men justerar våra estimat för det ökade antalet aktier som emissionen medför. Vår utgångspunkt är att emissionen blir fulltecknad. Vi ställer oss positiva till kommunikationen kring att fler produktionslinepartners har kommit så långt i processen att de skulle kunna teckna ett köpeavtal, även om det finns andra faktorer som kan påverka om ett köpeavtal tecknas.

Erik
Analytiker

Erik Lundberg

Mina dagar ägnas åt börsen, analysera bolag och familjen. Det blir också en del träning och att hänga med vänner och bekanta. Utöver det så gillar jag smart belysning, live casino och en iskall weissbier.