Rapportkommentar
Mer om Adtraction Group
Bolagstyp:   Growth
Sektor:   E-handel

Uppdatering: Adtraction Group Q2'23

Publicerad 2023.08.25

Adtraction redovisade ökad nettoomsättning och EBITA i det andra kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 323,5 MSEK (217,8). Vidare uppgick EBITA till 14,9 MSEK (8,5), vilket motsvarade en EBITA-marginal om cirka 4,6 procent. Periodens justerade fria kassaflöde uppgick till 12,4 MSEK (5,0), och nettokassan uppgick till 75,9 MSEK jämfört med 69,7 MSEK vid utgången av Q1’23. Rapporten var i linje med våra förväntningar, och vi gör endast små justeringar i estimaten.

Lönsam tillväxt trots tuff marknad
Trots en tuff marknad lyckades Adtraction växa omsättningen inom båda segmenten E-handel och Finans, och omsättningen ökade med 49 % totalt. Sammantaget var 2 % av omsättningsökningen organisk, och resterande 47 % var hänförliga till förvärvet av Adservice. Bruttoresultatet växte 10 % organiskt i kvartalet, vilket vi anser är starkt givet rådande marknadsförhållanden.

Förbättrad marginal
Adtractions lönsamhet har de senaste kvartalen tyngts av bland annat expansion på nya geografiska marknader. Lönsamheten förbättrades i kvartalet, och EBITA-marginalen steg till 4,6 % (3,9 % i Q2’22) (3,3 % i Q1’23). Bolaget har minskat anställningstakten och fokuserar nu på att förbättra lönsamheten. VD Simon Gustafson understryker att Adtraction ska uppnå en högre lönsamhet, och vi tror på en marginalexpansion för bolaget framöver.

Starka kassaflöden bäddar för utdelning och förvärv
En stor del av Adtractions EBITA konverteras till fritt kassaflöde, vilket historiskt lett till kassauppbyggnad. Framtida kassaflöden kan delas ut till aktieägare, eller användas för att konsolidera marknaden genom förvärv. Om Adtraction utvecklas enligt våra estimat ser vi en uppsida på 87,7 % för 2025E, vilket motsvarar en CAGR om 23,4 %. Om vi applicerar en säkerhetsmarginal på 30 % ser vi i stället en potentiell uppsida på 31,4 %, vilket motsvarar en CAGR om 9,5 %.

Jakob ny
Analytiker

Jakob Fritz

Jag är en börsnörd som arbetat med olika analytikerroller inom bank och finans. Utöver börsen spenderar jag tiden med min flickvän, vår hund och mina vänner. Om tiden räcker till gillar jag även att åka skateboard och resa jorden runt.