Rapportkommentar
Mer om Adtraction Group
Bolagstyp:   Growth
Sektor:   E-handel

Uppdatering: Adtraction Q1'24

Publicerad 2024.05.08

Adtraction redovisade minskad nettoomsättning och ökad EBITA i det första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 289,8 MSEK (291,9). Vidare uppgick EBITA till 10,6 MSEK (9,7), vilket motsvarade en EBITA-marginal om 3,7 procent (3,3). Periodens kassaflöde uppgick till -0,2 MSEK (-12,6) och kassan ökade till 117,2 MSEK vid utgången av kvartalet.

Svag marknad över flera geografier 
Adtraction minskade omsättningen med 0,7 procent i det första kvartalet. Bruttoresultatet ökade däremot med 9,4 procent, vilket i sin tur medförde att EBITA ökade med 9,3 procent. Den underliggande tillväxten och lönsamheten var dock svagare med tanke på att Adservice konsoliderades från och med 1 feb 2023. Utvecklingen i kvartalet förklarades i huvudsak av en svag marknad över flera geografier inom finansvertikalen och i enskilda marknader för e-handelsvertikalen.

Gemensam plattform ökar konkurrensfördelarna 
I kvartalet beslutades att samtliga annonsörer och partners från Adservice ska övergå till att använda Adtractions plattform. Migrationen beräknas slutföras under Q2’24, vilket ska leda till bättre affärer och betydande fördelar vad gäller teknik och utveckling. Vår bedömning är att övergången kommer bidra till att öka plattformens nätverkseffekter och konkurrenskraftighet. Därtill räknar vi med ökade provisionsnivåer inom finansvertikalen, vilket kommer bidra till att öka den sammanslagna bruttomarginalen ytterligare.

Outlook 
Adtractions rapport för det första kvartalet kom in lägre än våra förväntningar. Vi är fortsatt positiva till bolaget, men förväntar oss ytterligare ett ljummet kvartal bruttoresultatmässigt innan bolaget återgår till tillväxt. Vår bedömning är att Adtraction når god lönsamhet, men att 2024 blir ett mellanår där tillväxten i EBITA avtar tillfälligt för att sedan accelerera under 2025. I vårt huvudscenario ser vi en uppsida om 73,8 procent för 2025E och med en applicerad säkerhetsmarginal om 30,0 procent på våra estimat ser vi en uppsida om 21,7 procent.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.