Rapportkommentar
Mer om Adtraction Group
Bolagstyp:   Growth
Sektor:   E-handel

Uppdatering: Adtraction Q4'23

Publicerad 2024.02.29

Adtraction redovisade ökad nettoomsättning och EBITA i det fjärde kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 375,2 MSEK (266,0). Vidare uppgick EBITA till 25,6 MSEK (12,6), vilket motsvarade en EBITA-marginal om cirka 6,8 procent (4,7). Periodens kassaflöde uppgick till 31,8 MSEK (28,8), vilket innebar att kassan ökade till 116,0 MSEK vid utgången av kvartalet.

Tar marknadsandelar i tuffare marknad 
Adtraction ökade omsättningen med 41,0 procent i det fjärde kvartalet. Den organiska tillväxten uppgick till 4,0 procent och resterande försäljning var hänförligt till förvärvet av Adservice. Adtraction ökade den organiska försäljningen i nio av tolv geografiska marknader och den totala organiska tillväxten visade att bolaget fortsatte vinna marknadsandelar i en svag marknad.

Marginalförbättring 
Bruttoresultatet ökade återigen snabbare än omsättningen, vilket förklarades av en högre försäljning inom E-handel och en mer gynnsam geografisk mix. Detta ledde till att bruttomarginalen steg med 0,3 procentenheter y-o-y till rekordhöga 19,0 procent. Vidare ökade EBITA-marginalen med 2,1 procentenheten y-o-y till 6,8 procent, vilket visade på god kostnadskontroll och den underliggande lönsamhetspotentialen.

Outlook 
Adtraction rapport för det fjärde kvartalet var stark. Guidningen för 2024 var däremot svagare, vilket huvudsakligen förklarades av en fortsatt utmanande marknad för konsumentkrediter. Vidare förväntas kostnadsmassan öka något. Vår bedömning är att Adtraction når god lönsamhet, men att 2024 blir ett mellanår där tillväxten i EBITA avtar tillfälligt för att sedan accelerera under 2025. I vårt huvudscenario ser vi en uppsida om 75,7 procent för 2025E. I scenariot och med en applicerad säkerhetsmarginal om 30,0 procent på våra estimat ser vi en uppsida om 23,0 procent.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.