Kommentar
Mer om Amhult 2
Bolagstyp:   Growth
Sektor:   Fastigheter

Uppdatering: Amhult 2

Publicerad 2022.12.06

Amhult 2 publicerade nyligen månadsrapporten för november 2022, som bland annat visade att kvarter Spitfire har tagit ytterligare form sedan vår senaste analysuppdatering. Enligt bolaget ökade också antalet aktiva sökande i bostadskön med cirka åtta procent jämfört med i oktober. Vi räknar med att fler lägenheter har blivit uthyrda, även om ingen ny procentuell siffra angavs. Med anledning av att upprättandet av Spitfire fortsätter i linje med kommunicerad tidsplan så vidhåller vi vår tro om att projektet kan bli färdigställt i slutet av 2023 och att uthyrningsgraden kommer uppgå till 100 procent för helåret.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.