Rapportkommentar
Mer om Angler Gaming
Bolagstyp:   Other
Sektor:   Igaming

Uppdatering: Angler Gaming Q1'24

Publicerad 2024.05.17

Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 10,9 MEURO (9,4), vilket motsvarade en ökning med cirka 15,5 procent y-o-y. Bruttomarginalen uppgick till 29,5 procent (34,6) jämfört med 26,3 procent för Q4’23. EBIT uppgick till 1,6 MEURO (1,5) och EBIT-marginalen uppgick till 14,4 procent (15,9).

Fortsatt tillväxt
Rapporten kom in högre än våra estimat avseende nettoomsättning, men något lägre avseende EBIT och vinst. Enligt oss levererades dock ytterligare ett stabilt kvartal med en utveckling i rätt riktning. Anglers tillväxt drivs fortsatt av tillväxten i B2B-samarbetena, i kombination med de betydande investeringar som gjorts i spelplattformen vilket har gjort den mer konkurrenskraftig.

Positiv leverans avseende KPI:er
Hold kom in på 63,4 procent och ligger således kvar på historiskt höga nivåer och var den högsta siffran någonsin. Kalita menade att detta kan vara den nya nivån för Angler framgent, då bolaget fokuserat på rätt kunder med högre kundvärden. Kunddeponeringar fortsatte att öka och var på de högsta nivåerna sedan 2021.Antalet aktiva kunder fortsatte att öka, men antalet nya registrerade kunder och deponerande kunder var något lägre än under H2'23.

PremierGaming
Angler kommer att satsa på PremierGaming framgent och en migrering har skett till den nya plattformen. Bolaget kommer också att satsa på ett sportsbokserbjudande och har ingått avtal kring detta med Delasport. Vidare har PremierGaming nu tillgång till Swish, vilket är mycket viktigt på den svenska marknaden. Faller satsningen väl ut kan detta bli en intressant tillväxtdrivare för Angler framgent.

Outlook
Vår bedömning är att Angler är på god väg att helt genomföra en turn around. Trading updaten i kombination med de starka rapporterade KPI:erna ger oss en indikation på att den positiva utvecklingen fortsatt in i Q2'24. Vår tro är fortsatt att förändringsarbetet Angler utfört samt det återupptagna fokuset på B2B-samarbeten var helt rätt väg att gå för bolaget, vilket kommer möjliggöra en fortsatt lönsam tillväxt kommande år.

Erik
Analytiker

Erik Lundberg

Mina dagar ägnas åt börsen, analysera bolag och familjen. Det blir också en del träning och att hänga med vänner och bekanta. Utöver det så gillar jag smart belysning, live casino och en iskall weissbier.