Rapportkommentar
Mer om Angler Gaming
Bolagstyp:   Other
Sektor:   Igaming

Uppdatering: Angler Gaming Q2'23

Publicerad 2023.08.21

Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till €9,5 M (6,9), vilket motsvarade en ökning med cirka 36,5 procent y-o-y. Bruttomarginalen stärktes till 24,9 procent jämfört med Q3’22, då bruttomarginalen uppgick till 14,9 procent. Bruttomarginalen minskade dock q-o-q med tio procentenheter. EBIT uppgick till €0,7 M (-0,6) och EBIT-marginalen uppgick till 7,2 procent (-9,1).

Fortsatt tillväxt
Angler Gamings rapport kom in in-line med våra estimat avseende nettoomsättning, men med något svagare bruttomarginal än estimerat. Den svagare bruttomarginalen påverkade också EBIT, som således kom in lägre än våra estimat. VD Thomas Kalita förklarar att cost of sales kan variera från kvartal till kvartal beroende på ett antal olika faktorer. Dessa kan till exempel vara varifrån kunderna kommer ifrån samt olika kundbeteenden som exempelvis spelval och val av betalningslösningar.

Tillväxtdrivare
Enligt VD Thomas Kalita fortsätter B2B-varumärkena att växa starkt. Investeringar i den egenutvecklade plattformen har gjorts, vilket verkar ha gett resultat då alla B2B-varumärken migrerats till denna. Ytterligare tre B2B-samarbeten ska lanseras under 2023, vilka kan vara viktiga tillväxtdrivare framåt. I trading updaten för Q3’23 verkar Anglers tillväxtmomentum fortsätta avseende Net Game Win. Mycket positivt är också att antalet deponerande kunder verkar växa starkt i starten av Q3’23, då det är från dessa framtida intäkter genereras från.

Outlook
Angler är på god väg att återhämta sig efter det utmanande året 2022. Vi gör vissa mindre justeringar avseende våra estimat framåt, där vi tror på en något högre omsättningstillväxt men till en något lägre lönsamhet. Vår tro är att förändringsarbetet Angler utfört samt det återupptagna fokuset på B2B-samarbeten var helt rätt väg att gå för bolaget, vilket kommer möjliggöra en fortsatt lönsam tillväxt kommande år.

Erik
Analytiker

Erik Lundberg

Mina dagar ägnas åt börsen, analysera bolag och familjen. Det blir också en del träning och att hänga med vänner och bekanta. Utöver det så gillar jag smart belysning, live casino och en iskall weissbier.