Rapportkommentar
Mer om Angler Gaming
Bolagstyp:   Other
Sektor:   Igaming

Uppdatering: Angler Gaming Q4'23

Publicerad 2024.02.22

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 9,7 MEURO (8,1), vilket motsvarade en ökning med cirka 19,9 procent y-o-y. Bruttomarginalen stärktes till 26,3 procent jämfört med 23,0 procent för Q4’22. EBIT uppgick till 0,8 MEURO (0,3) och EBIT-marginalen uppgick till 8,4 procent (3,4).

Fortsatt tillväxt
Rapporten kom in något lägre än våra estimat, men enligt oss levererades ytterligare ett stabilt kvartal med en utveckling i rätt riktning. Bolagets tillväxt drivs fortsatt av bolagets ökade fokus på B2B-partnerskap, i kombination med de betydande investeringar som gjorts i spelplattformen vilket har gjort den mer konkurrenskraftig. Ytterligare ett B2B-samarbete lanserades i kvartalet och har börjat generera intäkter. Framgent ska ett nytt B2B-samarbete lanseras, men när lansering sker är inte fastställt.

Positiv leverans avseende KPI:er
Vi såg en positiv utveckling för Anglers KPI:er kunddeponeringar och antal deponerande kunder, som ökade 20,2 respektive 23,1 procent
y-o-y.  Kunddeponeringar fortsatte att öka och uppgick till 19,0 MEURO, vilket är mycket positivt. Detta ger enligt oss en god indikation på att Angler har vänt den negativa utvecklingen vi såg under 2022. Angler rapporterade en Hold om 57,3 procent, vilket är svagaste siffran för 2023 men fortsatt på en historiskt hög nivå.

Outlook
Vår bedömning är att Angler är på god väg att återhämta sig efter det utmanande året 2022. Trading updaten i kombination med de starka rapporterade KPI:erna ger oss en indikation på att den positiva utvecklingen fortsatt in i Q1'24. Vår tro är fortsatt att förändringsarbetet Angler utfört samt det återupptagna fokuset på B2B-samarbeten var helt rätt väg att gå för bolaget, vilket kommer möjliggöra en fortsatt lönsam tillväxt kommande år. Nylanseringen av PremierGaming, vars svenska licens förnyades under kvartalet, kan bli en spännande tillväxtdrivare under 2024.

Erik
Analytiker

Erik Lundberg

Mina dagar ägnas åt börsen, analysera bolag och familjen. Det blir också en del träning och att hänga med vänner och bekanta. Utöver det så gillar jag smart belysning, live casino och en iskall weissbier.