Bolagstyp:   Marknadsledare
Sektor:   Other

Uppdatering: A&O Q4'22

Publicerad 2023.03.16

Nettoomsättning, EBITDA och vinst före skatt för helåret 2022 kom in i linje med A&O:s förväntningar. Omsättningstillväxten var hänförlig till pris- och volymökningar samt förvärvet av EA Værktøj Engros. Bruttomarginalen uppgick till 24,4% vilket var en ökning från 23,3% 2021. Marginalen gynnades av förvärvet samt pris- och volymökningarna, men missgynnades av ökad försäljning från B2B-segmentet. Finansiella poster ökade i kvartalet på grund av en försvagad svensk krona och ökade räntekostnader.

A&O förväntar sig att omsättningen förblir på samma nivå under 2023 medan vinsterna minskar något drivet av kostnadsinflation och högre räntekostnader. Bolagets guidence var lägre än vad vi förväntade oss och vi har justerat våra estimat därefter. I våra reviderade estimat ökar omsättningen med 0,7% medan vinst per aktie minskar med 8,5% under 2023. För helåret 2023 förväntar vi oss en nettoomsättning på 5 412,0 MDKK (5 375,0), en EBIT på 357,4 MDKK (383,6) och ett resultat på 274,3 MDKK (294,5).

På kursen 85,6 DKK handlas A&O till EV/EBIT 8,2x och EV/FCF 12,2x på våra estimat för helåret 2023. På längre sikt ser vi A&O som en god investeringsmöjlighet.

Jakob Stjernberg
Junior Analytiker

Jacob Stjernberg

Jag har varit besatt av aktier sedan 2020 och sedan dess har jag ägnat stora delar av min fritid åt bolagsanalys, parallellt med gymnasiestudier i ekonomi.