Rapportkommentar
Mer om ArcticZymes
Bolagstyp:   Growth Hackor & Spadar
Sektor:   Biotech

Uppdatering: ArcticZymes Q2'22

Publicerad 2022.09.12

Sammantaget betraktar vi rapporten som stark. I synnerhet då tillväxten till stor del drevs av högre försäljning inom bioprocess, som vi anser är det mest intressanta affärsområdet. I den negativa vågskålen var försäljningen inom molekylär diagnostik svag och vi tror att lagereffekter hade viss negativ påverkan på resultatet.

Den goda försäljningsutvecklingen inom bioprocess under de två senaste kvartalen i kombination med ytterligare kundbesök från stora läkemedelsbolag indikerar att aktiviteterna hos kunderna åter är på höga nivåer. Vidare är vår tro att molekylär diagnostik kommer bidra i högre utsträckning till omsättningen under det andra halvåret. Utöver detta kan bolaget dessutom överraska marknaden med ett förvärv. Vår bedömning är att framtidsutsikterna fortsatt ser mycket goda ut, både på kort och lång sikt.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.