Rapportkommentar
Mer om Bodyflight
Sektor:   Entertainment

Uppdatering: Bodyflight Q1'23

Publicerad 2023.05.02

Upplevelsebolaget Bodyflight redovisade ökad nettoomsättning och EBIT i det första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 7,4 MSEK, vilket motsvarade en ökning med 7,4 procent. Vidare uppgick EBIT till 1,1 MSEK, vilket motsvarade en ökning med 150,0 procent. EBIT-marginalen förbättrades från 5,8 procent till 14,9 procent. Utöver detta stärktes soliditeten med sex procentenheter från 49 procent till 55 procent.

Inleder året med stark försäljning
Vi noterar en god försäljningsökning i Q1 tack vare exponering i diverse olika TV-program riktade främst till barn. Exponeringarna ledde till nya webbplatsbesökare och en ökad konverteringsgrad på hemsidan. I Q2 kommer Bodyflight även att övergå till Litiums e-handelsplattform, vilket ska bidra till ökad konvertering och lägre annonskostnader jämfört med tidigare.

Förbättrad lönsamhet
Samtidigt som försäljningen ökade så minskade kostnaderna med 1,2 procent. Detta visade att bolagets strategi för att reducera kostnader gett effekt. Sammantaget bidrog detta till en förbättrad lönsamhet. De totala kostnaderna och den förbättrade lönsamheten var i linje med vår förväntan, vilket indikerar att Bodyflight är på rätt väg, trots konjunkturens påverkan.

Fulltecknad nyemission
Bodyflights nyligen avslutade företrädesemission blev fulltecknad, vilket innebär att bolaget kommer tillföras cirka 6,0 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier ökar med 3 349 437 för att uppgå till 16 747 187. Totalt kommer 1 748 964 aktier att kvittas mot lån, motsvarande ett värde om cirka 3,1 MSEK. Resterande kapital ska enligt tidigare kommunikation användas till att utveckla samt bredda verksamheten genom förvärv. Med tanke på den höga kvittningsandelen utgår vi från att nettolikviden endast ger utrymme till ett mycket litet förvärv.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.