Rapportkommentar
Mer om Bodyflight
Sektor:   Entertainment

Uppdatering: Bodyflight Q2'22

Publicerad 2022.08.30

Sammantaget innehöll rapporten inga överraskningar. Återhämtningen från pandemin fortsatte och bolaget bibehöll sin goda kostnadskontroll. Summerat första halvåret ökade nettoomsättningen med 15,2 procent y/y. Även rörelsemarginalen ökade med sju procentenheter från 0 till 7 procent, vilket innebär att Bodyflight redovisade sitt bästa rörelseresultat sedan noteringen.

Bolaget går nu in i en säsongsmässigt starkare period av året och vi ser att återhämtningen kommer fortsätta. Det finns däremot en viss osäkerhet kring det försämrade konjunkturläget och i vilken omfattning det kan påverka efterfrågan på bolagets tjänster. Vi har genomfört justeringar i våra estimat med bakgrund av något lägre tillväxtförväntningar och ökade kostnader, men vi vidhåller vår positiva syn på bolaget och aktien.

Pontus bild
Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.