Rapportkommentar
Mer om Bodyflight
Sektor:   Entertainment

Uppdatering: Bodyflight Q2'22

Publicerad 2022.08.30

Sammantaget innehöll rapporten inga överraskningar. Återhämtningen från pandemin fortsatte och bolaget bibehöll sin goda kostnadskontroll. Summerat första halvåret ökade nettoomsättningen med 15,2 procent y/y. Även rörelsemarginalen ökade med sju procentenheter från 0 till 7 procent, vilket innebär att Bodyflight redovisade sitt bästa rörelseresultat sedan noteringen.

Bolaget går nu in i en säsongsmässigt starkare period av året och vi ser att återhämtningen kommer fortsätta. Det finns däremot en viss osäkerhet kring det försämrade konjunkturläget och i vilken omfattning det kan påverka efterfrågan på bolagets tjänster. Vi har genomfört justeringar i våra estimat med bakgrund av något lägre tillväxtförväntningar och ökade kostnader, men vi vidhåller vår positiva syn på bolaget och aktien.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.