Rapportkommentar
Mer om Bodyflight
Sektor:   Entertainment

Uppdatering: Bodyflight Q3'22

Publicerad 2022.12.02

Sammantaget var rapporten svag. Försäljningen under det tredje kvartalet var klart lägre än våra förväntningar och rörelseresultatet likaså, vilket förklarades av det vikande konjunkturläget. På den positiva sidan ser vi ändå att kommande kvartal sannolikt kommer att bli starkare. Det fjärde kvartalet är historiskt det säsongsmässigt starkaste kvartalet. Vidare har Bodyflight genomfört flera kampanjer med positiva utfall jämfört med föregående år. Med anledning av det svaga kvartalet och det osäkra konjunkturläget så har vi reviderat ner våra prognoser för helåret med en lägre värdering som följd. Vi ser dock fortsatt potentiell uppsida i aktien.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.