Bolagstyp:   Other
Sektor:   Medtech

Uppdatering: Chordate Medical Q1'24

Publicerad 2024.05.30

Chordate Medical redovisade ökad nettoomsättning och minskad rörelseförlust i det första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 0,3 MSEK (0,1) och EBIT till -6,0 MSEK (-7,1). Periodens kassaflöde uppgick till 12,0 MSEK (24,5), vilket innebar att kassan ökade till 20,4 MSEK vid utgången av kvartalet.

Försäljningstrenden fortsätter 
Nettoomsättningen i kvartalet ökade med hela 114,0 procent. Beloppet i absoluta tal var fortfarande blygsamt, men det är ett viktigt steg och responsen från marknaden verkar positiv. I kvartalet behandlades bland annat de första migränpatienterna i Tyskland och under 2024 väntar bredare marknadsetablering. Försäljningsökningen och det fortsatta marknadsarbetet markerar för oss att bolaget är på rätt väg mot att uppnå mätbar marknadspenetration på utvalda marknader.

Fallbeskrivning påvisar behovet 
I kvartalet publicerades en ny italiensk fallbeskrivning med Ozilia mot migrän i den ansedda tidskriften Cephalalgia Reports. Fallbeskrivningen redogjorde för en 60-årig man vars migrändagar minskade från 18 till 7 dagar per månad med signifikant minskning av smärtnivå per migränepisod efter behandling med Ozilia. Detta var ytterligare en indikation på att Ozilia är ett effektivt och långvarigt alternativ till migränpatienter när andra behandlingar är ineffektiva eller inte kan tas.

Outlook 
Chordate fortsätter på den inslagna vägen genom att ta steg inom samtliga delar av marknadsplanen som på sikt ska möjliggöra en försäljning av bolaget. I detta skede ser vi särskilt positivt på att försäljningen ökat under fem kvartal i följd och att tillväxttakten upprätthålls. Bolaget tillfördes även en nettolikvid om 18,7 MSEK via en företrädesemission, vilket gav ökade möjligheter att fortsätta bearbeta marknads- och försäljningsarbetet. Sammantaget uppfyller bolaget våra förväntningar och vår värdering lämnas därmed oförändrad.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.