Bolagstyp:   Other
Sektor:   Medtech

Uppdatering: Chordate Medical Q4'23

Publicerad 2024.04.03

Chordate Medical redovisade ökad nettoomsättning och rörelseförlust i det fjärde kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 0,5 MSEK (0,0) och EBIT till -10,0 MSEK (-8,1). Periodens kassaflöde uppgick till -8,0 MSEK (-6,5), vilket innebar att kassan minskade till 8,5 MSEK vid utgången av kvartalet.

Ökat fotfäste i marknaden 
Nettoomsättningen i kvartalet visade att bolaget ökade fotfästet i marknaden från låga nivåer. Vi räknar med att den positiva försäljningstrenden kommer att fortlöpa under 2024, främst drivet av en gradvis stigande användningsgrad av behandlingsystemet, bredare marknadsföring av studieresultaten från PM007 och genombrott på den tyska marknaden. Tyskland är en spännande marknad där Chordate på kort tid har inlett kommersialiseringen genom avtal med två tyska specialistkliniker för bolagets Ozilia-behandling mot kronisk migrän.

Startskottet för studier och utökad patentportfölj 
I kvartalet meddelade Chordate att de första patienterna har rekryterats till studierna PM009 och PM010. PM009 syftar till att utvärdera effektiviteten av Ozilia hos patienter som inte svarar på CGRP-hämmare och andra migränläkemedel. Varje nivå av positivt resultat kan således vara en dörröppnare till patienter som inte svarar på traditionella migränbehandlingar. Efter utgången av kvartalet stärktes även patentportföljen ytterligare genom godkänt patent för Ozilia.

Outlook 
Chordates rapport för det fjärde kvartalet visade att bolaget tog fortsatta steg inom samtliga delar av marknadsplanen, vilket på sikt ska möjliggöra en försäljning av bolaget. Efter utgången av kvartalet tillfördes bolaget cirka 23,0 MSEK via en företrädesemission, vilket gav bolaget ökade möjligheter att fortsätta bearbeta marknads- och försäljningsarbetet. Sammantaget föranleder rapporten och nyheterna inga ändringar i våra estimat. Vi har däremot tagit hänsyn till utspädningen i vår värdering av bolaget.
 

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.