Rapportkommentar
Mer om EQL Pharma
Bolagstyp:   Growth Undiscovered Gems
Sektor:   Biotech

Uppdatering: EQL Pharma Q1'23/24

Publicerad 2023.08.28

Läkemedelsbolaget EQL Pharma redovisade ökad nettoomsättning och oförändrad EBIT i det första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 56,2 MSEK (46,1), varav de återkommande intäkterna uppgick till 56,2 MSEK (43,0). Vidare uppgick EBIT till 7,9 MSEK (7,9), vilket motsvarade en EBIT-marginal om 14,1 procent (17,1). Periodens kassaflöde uppgick till -19,6 MSEK (5,4), vilket innebar att kassan minskade till 24,8 MSEK (46,6) vid utgången av kvartalet.

Ännu ett stabilt kvartal 
De återkommande intäkterna ökade med 30,7 procent, vilket var i linje med vårt estimat och bolagets guidning för räkenskapsåret. Övriga marknader i Europa utanför Skandinavien uppvisade signifikant tillväxt och kompenserade för den lägre tillväxttakten i Sverige och övriga Skandinavien. Engångskostnader hänförliga till budstriden om Sensidose bidrog till en lägre EBIT än vår prognos, men justerat för händelsen var den underliggande lönsamheten i linje med vår förväntan.

Rent spel på läkemedelsportföljen 
Under kvartalet såldes inga Covid-19-tester och möjligheterna framåt ser begränsade ut. Detta medför att bolaget kan fokusera fullt ut på läkemedelsportföljen för att växa de återkommande intäkterna. Framtidsutsikterna ser tämligen intressanta ut och vi ser flera tecken som tyder på att bolaget kan bibehålla den höga tillväxttakten under många år framöver. Tillsammans med de höga bruttomarginalerna bidrar det till en hävstång i affärsmodellen.

Outlook 
Vi anser att både tillväxt- och lönsamhetspotentialen är betydande, och avspeglas inte alls i aktiekursen som har gått ned sedan vår senaste analysuppdatering. Vi räknar nu med lägre försäljning av Covid-19-tester och som en följd av detta har vi även sänkt vår prognos för EBIT något. I övrigt lämnas våra prognoser för kärnverksamheten oförändrade. I vårt huvudscenario ser vi nu en uppsida om 173,1 procent för 2024/25. Med en applicerad säkerhetsmarginal om 30 procent på våra estimat ser vi en uppsida om 91,2 procent.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.