Rapportkommentar
Mer om EQL Pharma
Bolagstyp:   Growth Undiscovered Gems
Sektor:   Biotech

Uppdatering: EQL Pharma Q4'22/23

Publicerad 2023.05.24

Läkemedelsbolaget EQL Pharma redovisade minskad nettoomsättning och EBIT i det fjärde kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 60,3 MSEK (203,0). Justerat för försäljning av engångskaraktär uppgick nettoomsättningen till 53,5 MSEK (36,1). Vidare uppgick EBIT till 6,1 MSEK (11,9), vilket motsvarade en EBIT-marginal om 10,1 procent (5,9). Periodens kassaflöde uppgick till 18,2 MSEK (20,7), vilket innebar att kassan ökade till 44,4 MSEK (41,2) vid utgången av kvartalet.

Fortsatt hög tillväxt i kärnverksamheten 
Justerat för försäljning av engångskaraktär ökade nettoomsättningen med 48 procent i kvartalet och 51 procent för räkenskapsåret, vilket var högre än våra estimat. Ökningen drevs av nya produktlanseringar efter jämförelseperioden och försäljningsökningar för flera av de övriga läkemedlen i portföljen.

Svagare lönsamhet än väntat 
EBIT-marginalen uppgick till 10,1 procent och den var något svagare än våra förväntningar i relation till den höga tillväxten i kärnverksamheten. Detta förklarades av en mer ofördelaktig produktmix och högre fasta kostnader, som till viss del bestod utav engångskostnader. Dock steg både bruttomarginalen och EBIT-marginalen kraftigt y-o-y, vilket återigen visade den underliggande lönsamheten när kärnverksamheten ökar i andel av den totala försäljningen.

Vår positiva bild är intakt 
EQL Pharma uppdaterade försäljningsprognosen för de återkommande intäkterna. Bolaget förväntar sig nu en tillväxt om 30 procent för räkenskapsåret 2023/24. Vi bedömer att tillväxt i apoteksportföljen och mindre bidrag från sjukhusportföljen kommer kunna stödja detta. Vidare anser vi att den högre kostnadsmassan i kvartalet inte var helt representativt för framtiden. Vi har genomfört mindre estimatförändringar från föregående uppdatering och ser nu en uppsida om 150,3 procent för 2024/25. Med en applicerad säkerhetsmarginal om 30 procent på våra estimat ser vi en uppsida om 75,2 procent.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.