Rapportkommentar
Mer om Gullberg & Jansson
Bolagstyp:   ESG Other
Sektor:   Other

Uppdatering: Gullberg & Jansson Q1'24

Publicerad 2024.05.27

Gullberg & Jansson redovisade ökad nettoomsättning och förbättrad EBITDA samt EBIT i det första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 50,8 MSEK (46,4). Vidare uppgick EBITDA till -2,3 MSEK (-4,2) och EBIT till -4,3 MSEK (-5,9). Periodens kassaflöde uppgick till 4,6 MSEK (-13,2) och kassan ökade till 25,3 MSEK vid utgången av kvartalet.

Återhämtningen påbörjad 
Omsättning ökade med 9,3 procent, vilket främst var hänförligt till en stark försäljning inom Professionell Grönyta. Danmark och Norge utvecklades fortsatt bra och i Sverige finns nu tecken på ökad efterfrågan efter ett tufft 2023. Inom Hem och Utemiljö minskade försäljningen, men affärsområdet går nu in i det säsongsmässigt starkaste kvartalet och enligt ledningen börjar det se en ljusning. Därtill ökade försäljningen från låga nivåer inom det nya affärsområdet Energi och Klimat.   

God kostnadskontroll 
Tillväxten i omsättning översteg ökningen i rörelsekostnader, vilket bidrog till det förbättrade resultatet och visade på en god kostnadskontroll. Därutöver resulterade prisjusteringar i att bruttomarginalen ökade med 3,6 procentenheter från 25,7 till 29,3 procent. Sammantaget gav den goda kostnadskontrollen och prisjusteringar en tydlig positiv effekt på resultatet. Kvartalet stärkte vår tro om att Gullberg & Jansson närmar sig lönsamhet.

Outlook 
Efter rapporten har vi endast genomfört mindre justeringar av våra estimat. Vi anser att Gullberg & Jansson är väl positionerat inför framtiden och förväntar oss stigande efterfrågan framöver. Vi kvarstår därmed vid vår tro om viss återhämtning under 2024 som sedan succesivt ökar under 2025. Aktien har gått starkt sedan vår senaste uppdatering och ökad tillväxt jämfört med våra estimat utgör argument över vårt motiverade värde.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.