Rapportkommentar
Mer om Gullberg & Jansson
Bolagstyp:   ESG Other
Sektor:   Other

Uppdatering: Gullberg & Jansson Q3'23

Publicerad 2023.11.28

Gullberg & Jansson redovisade en minskad omsättning, EBIT och vinst jämfört med Q3’22. Nettoomsättningen minskade med 19,0 % till 54,8 MSEK (67,6). EBIT minskade till -25,9 MSEK (5,6), vilket främst var hänförligt en icke-kassaflödespåverkande engångspost. Även kvartalets vinst påverkades av en engångspost, och den uppgick till -14,8 MSEK (4,9) i kvartalet.

Fortsatt tuffa marknadsförhållanden
Bolagets verksamhet fortsätter påverkas negativt av den försämrade ekonomiska situationen, präglad av inflation och högre räntor. Under perioder av finansiell osäkerhet och ökade priser, minskar konsumenternas benägenhet att köpa sällanköpsvaror, vilket utgör en betydande del av bolagets försäljning inom Hem & Utemiljö. Bolaget ser även en avvaktande efterfrågan inom affärsområdet Professionell Grönyta, även om verksamheten fortsätter att gå starkt i Norge.

Starkt kassaflöde
Trots en negativ lönsamhet var kvartalets kassaflöde starkt. Periodens kassaflöde uppgick till 12,6 MSEK (0,5), vilket är ett resultat av bolagets arbete med att reducera lagernivåerna. VD Peter Bäck understryker att bolagets fortsatta fokus på att sänka lagernivåerna förväntas ha en positiv inverkan på kassaflödet även framöver. Det starka kassaflödet resulterade i att bolagets kassa ökade i kvartalet, och vi anser att risken kopplad till balansräkningen har sjunkit något.

Långsiktig potential
Vi står fast vid att de motgångar som Gullberg & Janson går igenom är tillfälliga, och att bolaget kommer återgå till lönsam tillväxt när marknadsförhållandena normaliseras. Utvecklas bolaget enligt våra estimat ser vi en potentiell uppsida i aktien på 69,7 % för 2026E.

Jakob ny
Analytiker

Jakob Fritz

Jag är en börsnörd som arbetat med olika analytikerroller inom bank och finans. Utöver börsen spenderar jag tiden med min flickvän, vår hund och mina vänner. Om tiden räcker till gillar jag även att åka skateboard och resa jorden runt.