Rapportkommentar
Mer om Gullberg & Jansson
Bolagstyp:   ESG Other
Sektor:   Other

Uppdatering: Gullberg & Jansson Q4'22

Publicerad 2023.02.24

Gullberg & Jansson redovisade minskad omsättning och vinst i kvartalet.

Bolaget rapporterade minskad omsättning, EBIT och vinst för det fjärde kvartalet, men kom trots detta in högre än våra estimat för helåret 2022.

Nettoomsättningen minskade med 12,3 % till 67,2 MSEK (76,6) för kvartalet, och ökade med 3,5 % till 381,9 MSEK (369) för helåret. EBIT minskade till -2,1 MSEK (11,1) i kvartalet och till 49,8 MSEK (69,4) för helåret 2022. Resultatet minskade till -7,4 MSEK (7,8) i kvartalet och till 28,5 MSEK (50,7) för helåret 2022. Vinstmarginalen var negativ under kvartalet, och landade på 7,5 % (13,7) för helåret 2022.

Kvartalet var svagare sekventiellt, främst på grund av minskad försäljning inom affärsområdet Hem & Utemiljö. Detta beror på att slutkonsumenten påverkats negativt av inflationen, och därför valt att dra ner på inköp av sällanköpsvaror.

Bolaget hade ett rekordkvartal inom affärsområdet Professionell Grönyta, som nu utgör en större andel av bolagets totala omsättning, vilket är i linje med bolagets strategi att gå mot mer konjunkturokänsliga intäkter.

Vi väljer att höja våra estimat något framöver och behåller vår positiva inställning till bolaget på lång sikt.

Jakob ny
Analytiker

Jakob Fritz

Jag är en börsnörd som arbetat med olika analytikerroller inom bank och finans. Utöver börsen spenderar jag tiden med min flickvän, vår hund och mina vänner. Om tiden räcker till gillar jag även att åka skateboard och resa jorden runt.