Rapportkommentar
Mer om Gullberg & Jansson
Bolagstyp:   ESG Other
Sektor:   Other

Uppdatering: Gullberg & Jansson Q4'23

Publicerad 2024.03.13

Gullberg & Jansson redovisade minskad nettoomsättning och EBITDA samt oförändrad EBIT i det fjärde kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 57,6 MSEK (67,2), vilket motsvarade en minskning med 14,2 procent. Vidare uppgick EBITDA till -0,3 MSEK (2,8) och EBIT till -2,1 MSEK (-2,1). Periodens kassaflöde uppgick till -10,2 MSEK (-48,2), vilket innebar att kassan minskade till 20,3 MSEK vid utgången av kvartalet.

Ljummet kvartal med vissa ljusglimtar 
Gullberg & Jansson levererade en svagare avslutning på året. Omsättningen inom Hem och Utemiljö minskade dock endast med 7,8 procent, vilket indikerade på någon form av stabilisering efter flera kvartal med kraftigt negativ tillväxt. Därtill stärktes resultatet i relation till omsättningen. Vi räknar med ytterligare ett lugnt kvartal för Hem och Utemiljö innan säsongen startar på riktigt i Q2 och en tydlig vändning kan vara i sikte.

Professionell Grönyta börjar röra på sig 
Omsättningsminskningen i kvartalet berodde i stora drag på en lägre försäljning inom Professionell Grönyta, vilket huvudsakligen förklarades av tuffa jämförelsetal och en mer avvaktande inställning från vissa kunder. Trots detta ökade försäljningen under 2023. I kvartalet erhölls en order om 16,9 MSEK från det danska försvaret med beräknad leveranstid under Q1’24. Vidare tecknades ett större ramavtal med löptid fram till 2029. Dessa faktorer föranleder vår tro om en betydligt starkare omsättningsökning under 2024.

Outlook 
Efter rapporten står det klart att 2023 blev ett mellanår med negativ tillväxt för Gullberg & Jansson. Bolaget uppvisar dock tecken på att avmattningen har stannat av och till och med börjat förbättras. Detta medför vår tro om viss återhämtning under 2024 som sedan succesivt ökar under 2025. I vårt huvudscenario ser vi en uppsida om 26,4 procent för 2025E.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.