Kommentar
Mer om Infracom
Bolagstyp:   Serieförvärvare Other
Sektor:   Software Other

Uppdatering: Infracom - Förvärv av Connect och Datatal

Publicerad 2023.03.01

Infracom genomför två förvärv, som gemensamt fördubblar affärsvolymen. Bolagen som förvärvas är Connect och Datatal, där det förstnämnda är det som kommer påverka verksamheten substantiellt.

Connect omsatte preliminärt 406,0 MSEK under det brutna räkenskapsåret 2021/22 med en EBITDA om 21,6 MSEK. Detta ger en EBITDA-marginal om 5,3 %. Connect omsätter alltså mer än Infracom gjorde under 2022, men dock med betydligt lägre EBITDA-marginal. Förvärvet sker till en EV/EBITDA-multipel om 5,4 baserat på förväntad köpeskilling och resultat för räkenskapsåret mellan 1 april 2023 – 30 mars 2024.

Connect är en fullserviceleverantör som riktar sig mot SME-segmentet likt Infracom. Datatal är en mindre aktör som omsatte 6,0 MSEK med en EBITDA om 0,1 MSEK under 2022 (9 mån). Bolaget är en mjukvaru- och applikationsutvecklare specialiserad på lösningar inom företagskommunikation.

Enligt VD Bo Kjellberg säkerställer Infracom i och med förvärven de resurser och kompetenser som behövs för etablering på nya marknader.

Vi är positivt inställda till att Infracom fortsätter sin förvärvsresa. Förvärvet är större än vad vi förväntat oss för 2023, även om vi tidigare såg det som en möjlighet med ett större förvärv. Vår bedömning är att Connect förefaller vara ett välskött bolag och att bolagen kan hitta synergier sinsemellan. Dock finns det alltid risker med större, transformativa förvärv.

Erik
Analytiker

Erik Lundberg

Mina dagar ägnas åt börsen, analysera bolag och familjen. Det blir också en del träning och att hänga med vänner och bekanta. Utöver det så gillar jag smart belysning, live casino och en iskall weissbier.